Ném một quả banh vào tường và Bạn nhận lại gì?…

Mọi người thường mặc định Họ sẽ nhận lại những gì Họ đã làm, những sự hồi đáp như cái Họ muốn. Nhưng liệu mọi việc sẽ xảy ra theo ý muốn của Họ hay còn có điều gì khác chi phối? Bạn hãy thử ném quả banh vào tường và xem nó có luôn phản hồi về đúng Bạn không? Hay điều gì sẽ xảy ra?

Những mặc định của Ta sẽ mãi theo Ta chứ diễn biến trong Tạo Hoá thì diễn tiến muôn trùng…

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

Bình luận (82)

Gửi bình luận