Câu chuyện tô hủ tiếu

2 Cha Con trong quán hủ tiếu.

Con: Ba ơi Ba không thích ăn thịt ạ?

Ba: Ba thích chứ! Nhưng chút nữa ăn xong hủ tiếu thì Ba ăn sau đó Con.

Con: Ủa??? Sao kỳ vậy Ba? Ba ăn chung cho ngon, như Con nè!

Ba: Thôi, chút Ba ăn cũng được.

 

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

 

Bình luận (363)

Gửi bình luận