Tại sao trứng gà chỉ có lòng trắng và lòng đỏ nhưng lại hình thành được con gà?

Đủ đầy Lẽ Nhiên ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy.

Bình luận (473)

Gửi bình luận