Câu chuyện nuốt thức ăn qua cổ

Mỗi ngày Mình đều ăn rất nhiều thức ăn vào cơ thể, có người còn cẩn trọng lựa chọn thực phẩm thật sạch, kỳ công chế biến đủ kiểu. Mình quyết định cái Mình muốn ăn, ăn giờ nào, ăn bao nhiêu… nhưng khi thức ăn được nuốt qua khỏi cổ, Mình có còn giữ quyền kiểm soát và quyết định nữa không?

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

Bình luận (93)

Gửi bình luận