Câu chuyện bong bóng

Bong Bóng: Sao ở ngoài kia có vô tận không khí mà Mình chỉ gom vào được có nhiêu đây vậy?

Vô Tận: Kaka! Bong bóng với cái định đặt mà không hoà vào Tạo Hoá nên vậy!

Câu hỏi: Vậy Lẽ Nhiêng gì ẩn tàng trong quả bóng xinh xắn rất đỗi bình thường ấy?

 

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

Bình luận (76)

Gửi bình luận