Câu chuyện ba lô và tâm thế của Ta

Câu hỏi: Trong ba lô và cả cái ba lô nhằm phục vụ cho Ta nhưng chính nó làm khổ Ta trước tiên. Ta không thể không đem nhưng nên hiểu thế nào?! Liệu chăng Ta nên thoát Mình khỏi chiếc ba lô???

Đủ đầy Lẽ Nhiêng ẩn hiện của mẩu chuyện thật gần gũi mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy…

Bình luận (309)

Gửi bình luận