Phất một lượt… lược cả như không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Sải bước tay… đanG chung khoáng đãng… mây liền thoảng tạt nắng hè sang… ngát trắng hoa… bạt ngàn thơm thảo… phất gió thiềnG trong vắt… phủ NhiênG năng… 
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…  
Bình luận (144)

Gửi bình luận