Nhừ chưa… lặng lẽ hầm nữa à…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
… lặng lẽ trong Ta hơi thở này tiếp cận… khoảng không này không chỉ mỗi mình Ta… mà lẫn hòa trong vô ngần nghiệm thức… rõ vươn mãi thêm thắm thiềng tương quan…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (67)

Gửi bình luận