Nhiễu… cả trơn không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Biến lượng vô cùng… dẫn nhập nhiênG cùng cảnh… Mình nhường cả… rồi tất cả kề bên… nhiễu ánh tia trắng trong miền hạ… rót cuộc thiềnG… trút nắng… chuyển giọt nhiênG…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (144)

Gửi bình luận