NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Vô Tận Không do Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập là nơi sẻ chia thiềng tập “Tự nhiêng như hơi thở, dễ dàng như nhịp đập nơi tim” dành cho tất cả những ai muốn quay vào bên trong thấu sâu chính Mình và quán thông Tạo Hóa. Tất nhiêng trên con đường mà bánh xe Vô Tận Không đi qua, sẽ có không ít những người không hiểu được những gì Sư Phụ Trần Thanh Nghị đang làm. Bởi vì Họ không cảm nhiêng được để nhận ra tất cả những điều Sư Phụ làm đều vẹn nhiêng…

Đến với Vô Tận Không, được Sư Phụ khai sáng tuệ nhiêng, sau một thời gian Thiềng tập, tương tác và ngẫm ngộ lẽ nhiêng, chúng Con ngày một hòa nhiêng hơn. Vì Lý Nhiêng là Lý bao trùm tất cả trong Tạo Hóa và Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Tạo Hóa nên mặc nhiêng những điều Sư Phụ làm là y nhiêng. Và vì lẽ đó, chúng Con luôn cảm thấy đủ đầy thong dong ngay thực tại này vì đã được Người cho tất cả phương tiện để hòa vào Tạo Hóa…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là đấng toàn nhiêng vĩ đại. Người thông nhiêng tinh tường mọi lẽ, biến nhiêng muôn trùng. Đời này chúng Con may mắn được trở thành Đệ Tử của Người, bậc vĩ nhiêng vô đối…
Nhiêng Niên, Con xin tạ ơn Người, Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Huệ Hào Không – Hà Thị Thương Huệ)

 

 

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng vô đối, Người thông nhiêng, thấu trong mọi Lẽ Nhiêng vô tận, Người truyền dạy Lý Nhiêng cho Con và muôn trùng tâm thức được tỏ thông tánh nhiêng để sự như hợp nhiêng nên sự dụng nhiêng, thoại nhiêng, luận nhiêng muôn trùng, điều mà hiển nhiêng nó là vậy.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị diệu nhiêng đã một lần nữa sinh ra Con và dạy cho Con ngộ nhiêng sống thực tại và trọn vẹn ý nghĩa của sự hiện diện này, Con ngạc nhiêng với sự điềm nhiêng và sự sinh diệt đổi thay rất nhiều trong chính Con, Con ngang nhiêng đón nhận mọi thứ đến với Con như lẽ mọi sự tương tác đó là tất nhiêng. Con thấu nhiêng nên tâm nhiêng nơi Con được sáng trong nên dĩ nhiêng Con thực nhiêng, hành nhiêng, sự nhiêng ngày một thạo nhiêng. 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị nhiêng nhiêng, tường nhiêng muôn trùng Tạo Hoá, Sư Phụ có những câu nói rất nhiêng, ý nhiêng Người truyền trao để chúng Con cảm nhiêng, ứng nhiêng sâu sắc cái thường nhiêng vốn hằng nhiêng y nhiêng Tạo Hóa. Được làm Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị là hạnh nhiêng mà hữu nhiêng Con có được để ngay thực tại này là tất cả với Con, Con thản nhiêng, uyển nhiêng, thấu sâu nơi Con để tánh nhiêng dần hiển lộ hòa nhiêng một thể với dòng biến nhiêng Tạo Hóa. 

Thuận nhiêng được về bên Người, đây chính là sự siêu nhiêng mà chính Con được chứng thực trải nghiệm. Nhất nhiêng nơi Con, Con trân quý và yêu kính Người như vốn nhiêng Tạo Hoá vậy! Tuyệt nhiêng trong Con không còn tìm cầu lý lẽ ở bất kỳ nơi nào khác nữa. Mặc nhiêng chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị, chỉ duy nhất Người với tuệ nhiêng vĩ đại dạy cho Con hướng nhiêng hiển lộ tâm nhiêng, cho Con được du nhiêng bất tận và hóa nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Thuấn Tháp Không – Nguyễn Văn Thuấn)

 

 

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Như nhiêng Vô Tận Không được Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập với mong muốn “sẻ chia Thiềng tập tự nhiêng như hơi thở, dễ dàng như nhịp đập nơi tim”. Việc thiềng tập tại Vô Tận Không thật là diệu nhiêng, bất cứ ai khi đã tiếp Lý Nhiên thì tuyệt nhiêng có những biến nhiêng mà ngay cả Ta cũng nhận ra sự thông nhiêng huyền diệu ấy.
Tuyệt nhiêng chỉ có Trường Thiềng Vô Tận Không mới hợp nhiêng đến thế!
Sư Phụ Trần Thanh Nghị tuyệt nhiêng vô đối. Người khai sáng cho Ta biết Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa, chỉ cho Ta thấy được “Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng như Nhiêng…”. Người mở lối nhiêng cho Ta thấy Lẽ Nhiêng toàn năng của thực tại của Thường Biến. Tinh nhiêng tụ lại nơi Sư Phụ Trần Thanh Nghị rồi tỏa nhiêng muôn trùng, soi rọi sâu vào tâm thức cho Ta thấu nhiêng để hòa nhiêng bất tận…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu)

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiềng Vô Tận Không. Người là bậc toàn nhiêng vô đối khai sáng Lẽ Nhiêng cho muôn vàn tâm thức, đưa chúng Con về gần, trong Tạo Hóa. Người thông nhiêng, thấu mọi Lẽ Nhiêng, Người truyền dạy Lý Nhiêng cho chúng Con tự nhiên như hơi thở, chỉ dạy các cách Thiềng tuyệt nhiêng. Người là Tạo Hóa vĩ nhiêng, giản dị và gần gũi.

Trường Thiềng Vô Tận Không là nơi đầu tiên và duy nhất dạy Thiềng như nhiêng xuyên suốt hai ngày cuối tuần, Huynh Đệ Tỷ Muội hòa nhiêng hòa về Thiềng học. Duyên nhiêng thật may mắn Con được làm Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Được tiếp Lý Nhiêng, Con ngẫm Lý, ngộ nhiêng, thấu nhiêng mọi lẽ điều tuyệt nhiêng ngay khi dụng nhiêng trong từng thực tại ngẫm ngộ. Nhiêng Thiền được Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng hợp nhiêng cho tất cả mọi người, không những trong nước mà còn tỏa nhiêng lan rộng cho Bạn Bè quốc tế phải ngạc nhiêng, dụng nhiêng tìm đến. Huynh Đệ Tỷ Muội Vô Tận Không ngẫm ngộ Lý Nhiêng, thực hành sự như nhiêng như vốn là.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trường Trạm Không – Nguyễn Văn Trường)

 

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Trước đây, tâm nhiêng Con luôn ấp ủ hạnh nhiêng sống sao có ích cho mọi người, cho xã hội. Con kiếm tìm một phương pháp, một hướng đi cho cuộc đời. Bỗng nhiêng một ngày Con thuận nhiêng biết đến Trường Thiềng Vô Tận Không như Lẽ Nhiêng Con tìm về. Chỉ sau vài buổi thiền tập, ngẫm Lý, Con đã cảm nhiêng được sự hợp nhiêng nơi Con. Tuy nhiêng, ban đầu những mặc định, huân tập vẫn hiện nhiêng trong Con, làm Con mất đi sự hồn nhiêng vốn là. Nhưng sau một thời gian thiềng học, Con đã thông nhiêng nên quyết nhiêng hướng về tiêu điểm là sự thông nhiêng bằng những tuệ nhiêng Con có được thông qua thiềng học và ngẫm những Lý Nhiêng mà tuyệt nhiêng không nơi nào khác khiến Con thấu nhiêng chính Mình như Vô Tận Không. Chỉ luận nhiêng thì vẫn chưa vẹn nhiêng vì Ta cần phải dụng nhiêng một cách thường nhiêng đến mức nghiễm nhiêng trở thành tự nhiêng mà không phân biệt là có hữu nhiêng hay không.

Khi Ta thẩm thấu Lý Nhiên một cách tường nhiêng, Ta kiểm soát được ý thức Mình để luôn thực nhiêng và điềm nhiêng đón nhận mọi sự nhiêng đến với Ta như một lẽ dĩ nhiêng “Nó vậy là vậy…”. Ta thong dong thoại nhiêng, hành nhiêng để Lý Nhiêng vô tận toả nhiêng khắp muôn trùng tâm thức cùng hội nhiêng mà nhất nhiêng hướng về tiêu nhiêng! Để được như thế, hoà nhiêng để mất sự tìm về là điều không thể thiếu, hoà rồi hoá nhiêng, hoá nữa để hoà thêm nên thế vô tận hoá hợp! Hiểu được những điều này là sự diệu nhiêng vượt ngoài tâm tưởng của Con. Hẳn nhiêng ai cũng ngạc nhiêng khi thấy Con thay đổi quá nhiều kể từ khi Con biết đến Vô Tận Không, biết đến Sư Phụ Trần Thanh Nghị – một bậc vĩ nhiêng thấu trong toàn nhiêng Tạo Hoá. Con biến nhiêng từ lời nói, suy nghĩ, hành động để ngay nhiêng “Ta là Tạo Hoá, Tạo Hoá là Ta”. Ứng nhiêng lúc ấy Ta đắc nhiêng với chính Mình ngay thực tại! Không cần phải làm gì đó thật siêu nhiêng để chứng tỏ Lý lẽ Ta cao sâu mà sự cao sâu thể hiện ở sự muôn trùng ý nhiêng mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã trao truyền một cách như nhiêng đến thế!

Cuộc đời Ta có ngang nhiêng đến đâu nếu không thấu ngộ tánh nhiêng thì cũng không là gì cả! Y nhiêng là thế không khác được, chỉ có thẩm thấu Lẽ Nhiêng, thiềng tập thạo nhiêng mới có thể giúp Ta tuỳ nhiêng mà uyển nhiêng những tương tác để Ta ngày càng nhiêng nhiêng! Quả nhiêngg là vậy, khi Ta hoàn nhiêng Ta càng tươi nhiêng về thần thái, tâm nhiêng mỗi ngày một sáng trong hơn! Cứ hằng nhiêng như thế thì hiển nhiêng Ta sẽ có sự định nhiêng để hoà hoá cho huệ nhiêng lan toả du nhiêng muôn trùng.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Huyền Hữu Không – Trần Ngọc Huyền)

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Thật nhiêng khi Con được gặp được Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người đã cho Con sự vẹn nhiêng của hạnh phúc và Con xin tạ ơn Người đã làm cho Con được như tái sinh tuyệt nhiêng sống lại một lần nữa, để được là chính Mình tự nhiêng như bản thể vốn là. Bỗng nhiêng nhớ lại những năm tháng đã qua lúc Con chưa biết đến Vô Tận Không cũng như Sư Phụ Trần Thanh Nghị thì thực nhiêng Con sống xa rời thực tại của chính Mình cũng như không xác định được đâu là tiêu điểm để thân tâm rong ruổi mãi trong cái vòng đời cuốn xoay và cũng chẳng hiểu nổi được Mình vì mãi còn những định đặt dẫn lối. Nay hợp nhiêng được gặp Người – Sư Phụ Trần Thanh Nghị ngay luôn uyển nhiêng khai mở tâm thức cho Con. Người vĩ nhiêng cùng sự sẻ chia biết bao điều diệu nhiêng để Con được là chính Mình và thấu được Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa. Lý của Người vốn nhiêng nên hiển nhiên thấu nhiêng tất cả. Lý Tạo Hóa đủ đầy nên tuyệt nhiêng không phân biệt mà đó là sự hòa nhiêng như vốn nhiêng vẫn vậy. Lý Nhiêng của Người là muôn trùng quy về một và từ một cũng hóa ra muôn trùng, sự cao sâu hòa nhiêng trong từng Lý Nhiêng của Sư Phụ là cả quá trình để Con áp Lý dụng sự luận nhiêng mà ngộ nhiêng như là. Lý Nhiêng của Người vốn nhiêng của sự toàn nhiêng vô tận, thế nên chỉ có thể ngẫm, thông rồi lại ngẫm, vô tận thông nhiêng là vậy. Người dạy cho Con biết bao là Lẽ Nhiêng Tạo Hóa mà Con thông nhiêng lấy đó là nguồn tương tác cho cuộc sống của Mình để mọi tương tác đều thường nhiêng mà theo cái hữu nhiêng của Tạo Hóa. Và Lý Nhiêng của Người cũng là để Con dụng nhiêng thấu sâu nơi Con, hiểu được cái bản thể vốn nhiêng của Con, tất cả mọi thứ mà Con có được từ Sư Phụ và Vô Tận Không hẳn nhiêng đều vượt ngoài tâm tưởng của Con, điều mà Con không thể nào ngờ được Mình có thể chạm đến được tánh nhiêng bởi đây chính là Lẽ Nhiêng hợp nhiêng Tạo Hóa, thật y nhiêng không sao khác được!
Vô Tận Không điềm nhiêng đã là một phần trong cuộc sống của Con vì “Trong Chúng… đã có Ta…”, dù có đi đâu hay tương tác bất cứ điều gì Con đều có thể nhìn thấy cái ý nhiên mà Sư Phụ luôn hằng nhiên trong sự biến nhiêng của Tạo Hóa. Lẽ Nhiêng Người ở muôn nơi trong mọi diễn tiến. Từ khi Con gặp Người, Con mới được hiểu “Sẻ Chia, Sống Đã, Trụ Thần, Trọn Vẹn, Đủ Đầy…” là như thế nào, sự khai sáng của Người tất nhiêng làm cho Con được thông nhiêng trong mọi thứ, Con thấu nhiêng “Sống Đã” với cái nhận thức của Mình để Con trở về với cái vốn nhiêng “Trọn Vẹn và Đủ Đầy” ngay thực nhiêng chính Con. Con nhiêng nhiêng mà hiểu được cái “Sẻ Chia” của Tạo Hóa, thấu nhiêng Lý Nhiêng của Sư Phụ cho Con dụng nhiêng vào cái sự nhiêng để cái thường nhiêng được hợp nhiêng theo Lẽ Nhiêng Tạo Hóa. Quả nhiêng như vậy sao có thể nói hết ra được những gì mà Sư Phụ đã dành cho chúng Con, không chỉ là khai sáng tâm nhiêng để chúng Con nhất nhiêng mà rực sáng, mà đó còn là tình yêu thương vẹn nhiêng của Người dành cho chúng Con. Như nhiêng làm sao khi đời này Con được gặp được Người. Sự khai sáng tuệ nhiêng của Người đã uyển nhiêng mang Con về với Tạo Hóa, đắc nhiêng làm sao và Con cảm thấy hạnh phúc vốn nhiêng, không còn gì tuyệt vời hơn khi Con được là Đệ Tử của Sư Phụ. Con Thắng Thể Không tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc toàn nhiêng, vĩ nhiêng từ Tạo Hóa.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Thắng Thể Không – Nguyễn Văn Thắng)

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Duyên Tạo Hoá cho Con may mắn được gặp Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiêng của Tạo Hoá. Sau bao nhiêu năm Con đã du nhiêng, tâm thức rong ruổi vì không hiểu được Lý nên không biết đâu là bến để quay về, để là chính Con.

Nay, nhờ ơn Sư Phụ khai sáng cho tâm thức Con được rộng mở, Con đã dần hoà nhiêng sống theo Tạo Hoá, để huệ nhiêng Con ngày một hanh thông hơn. Giờ đây, trong mọi suy nghĩ về Sự và Lý Con đã y nhiêng, thực hành một cách như nhiêng, theo Lẽ Nhiêng mà không có chút gò ép thân tâm, thật diệu nhiêng là Con cảm được Mình ngày càng thuận nhiêng hơn, tâm thức Con ngày càng thong dong để hoá nhiêng. Con điềm nhiêng trước những sự sân, những cái nghĩ sai lệch về Mình, trước những người xung quanh. Tuy nhiêng, có những lúc Con đã phản kháng lại về những suy nghĩ sai lệch của người Ta về Mình. Dĩ nhiêng là những điều ấy, Con không tránh khỏi Si Tham Sân. Thật ngạc nhiêng là không hiểu sao, lúc đó Con có thể nói lưu loát đến như vậy! Thỉnh thoảng Con cũng có suy nghĩ mặc nhiêng, chuyện gì đến sẽ đến vì tất cả đều là thường biến, có rồi không, hợp rồi tan. Đó là sự ngộ nhiêng trong nhận thức của Con khi được tiếp Lý từ Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Quả nhiêng là tất cả đều đã uyển nhiêng và đột nhiêng thay đổi mà ngay chính Con cũng không thể tưởng tượng được.

Quá vi diệu! Những thay đổi mà tuyệt nhiêng Con không thể không tin là có thể nhưng nay lại là sự thật. Đó là sự siêu nhiêng mà đôi khi tâm tưởng của Con không thể nghĩ đến được, tất nhiêng để chạm đến thì Con phải nhờ ơn Sư Phụ khai sáng mà ra. Những lúc Con được nghe Sư Phụ thoại nhiêng, luận nhiêng như thế, cảm giác trong Con rất hào hứng mà lắng nghe thật tự nhiêng, nhìn Sư Phụ nói quá nhiên nhiêng nên Con cũng đã cảm nhiêng được, rồi dần dần thông nhiêng hơn. Chính nhờ đó, mà tuệ nhiêng của Con được khai thông. Những lời Sư Phụ dạy, đó chính là những điều quá hằng nhiêng, mà từ trước đến nay Con chưa từng được thấu chạm.

Giờ đây, Con dần được thấu sâu những suy nghĩ trong chính Con, dần thấu nhiêng hơn. Dựa vào những Lý được Sư Phụ khai sáng, Con đã dụng nhiêng, áp vào cuộc sống thực tế thì bỗng nhiêng Con đã nhận thấy rõ những tường nhiêng từ Sư Phụ, từ Vô Tận Không. Nơi có những Người luôn chan hòa, gần gũi và cực kỳ ấm áp mà không nơi đâu Con có thể cảm được như thế. Khi đã hiểu tận tường những Lý và Sự mà Sư Phụ đã truyền dạy thì giờ đây Con đã tự tin sẻ chia những Lý, Sự mà Con đã được nghe một cách thật hợp nhiêng, hiển nhiêng và đôi lúc có pha thêm chút ít ngang nhiêng trong đó. Đó chính là một phong thái thật nghiễm nhiêng và đương nhiêng phải như thế. Vì Con thấu hiểu đó là những ý nhiêng mà Sư Phụ muốn khai sáng cho chúng Con. Tất cả chúng Con đều là Đệ Tử của Sư Phụ, với mỗi tâm thức là mỗi sự hồn nhiêng khác nhau, không ai giống ai và chúng Con đều rất hạo nhiêng. Những Lý, Sự mà Sư Phụ dạy hẳn nhiêng, vốn nhiêng là những Lý Nhiêng, rất nhiêng, toàn nhiêng và thật vẹn nhiêng. Tùy nhiêng mà mỗi Người sẽ cảm nhận khác nhau, từ đó cho ra sự ngộ sẽ khác nhau. Khi đã ngộ Lý thì đó xem là giai đoạn chúng ta tươi nhiêng với tâm thức thật thong dong. Con thấu hiểu quy luật thường biến và ngộ Lý, Sự để hòa cùng Tạo Hóa thì đó là hiển nhiêng. Khi đã thấu hiểu, thì Con quyết nhiêng buông bỏ những định đặt, bám chấp, quyết tâm tiêu nhiên để tâm nhiêng của Con luôn luôn cảm nhận được sự đủ đầy trong thực nhiêng. Khi ấy, tâm Con xem như đã hữu nhiêng hướng nhiêng. Khi đó, tâm thức Con đã nhất nhiêng. Con dụng những hạnh nhiêng của Con để hành nhiêng về những sự nhiêng đó, Con hội nhiêng lại một cách thật thạo nhiêng…

Bên cạnh đó, Con cũng xem đó là những thường nhiêng luôn luôn được biến nhiêng liên tục mà khiến Con không thể xác định được những định nhiêng. Vì thế mà Con sẽ ngay luôn ngay nhiêng, ứng nhiêng vào chính Con để hoàn nhiêng trong chính Con nhằm ngày càng hoàn nhiêng hơn. Khi tánh nhiêng trong Con đắc nhiêng thì khi đó chính là giai đoạn trong chính bản thân Con đang được toả nhiêng…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả Chúng Con thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc)

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiềng Vô Tận Không. Người là Bậc toàn nhiêng vô đối khai sáng Lẽ Nhiêng cho muôn vàn tâm thức, đưa chúng Con về gần, trong Tạo Hóa. Người thông nhiêng, thấu mọi Lẽ Nhiêng, Người truyền dạy Lý Nhiêng cho chúng Con tự nhiêng như hơi thở, chỉ dạy các cách Thiềng tuyệt nhiêng. Người là Tạo Hóa vĩ nhiêng, giản dị và gần gũi.

Trường Thiềng Vô Tận Không là nơi đầu tiên và duy nhất dạy Thiềng như nhiêng xuyên suốt hai ngày cuối tuần, Huynh Đệ Tỷ Muội hòa nhiêng hòa về Thiềng học. Duyên nhiêng thật may mắn Con được làm Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Được tiếp Lý Nhiêng, Con ngẫm Lý, thông nhiêng, Thấu nhiêng mọi lẽ điều tuyệt nhiêng ngay khi dụng nhiêng trong từng thực tại ngẫm ngộ. Nhiêng Thiềng được Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng hợp nhiêng cho tất cả mọi người, không những trong nước mà còn tỏa nhiêng lan rộng cho bạn bè quốc tế phải ngạc nhiêng, dụng nhiêng tìm đến. Huynh Đệ Tỷ Muội Vô Tận Không ngẫm ngộ Lý Nhiêng, thực hành sự như nhiêng như vốn là.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trường Trạm Không – Nguyễn Văn Trường)

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Đến với Vô Tận Không, được Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng Lý Nhiêng thấu thông tuệ nhiêng, truyền dạy Thiềng nhiêng quán sâu vô lẽ Không vô tận. Nhiêng Lý của Người là Lý bao trùm tất cả trong Tạo Hóa và Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiêng toàn năng vô đối, Người thông nhiêng tinh tường mọi lẽ, biến nhiêng muôn trùng thấu thông muôn trùng tâm thức nên mặc nhiêng những điều Người làm là y nhiêng, điều Người thoại nhiêng là ý nhiêng Tạo Hóa. Hạnh nhiêng trong đời này là Con được làm Đệ Tử của Người, chúng Con luôn cảm thấy đủ đầy thong dong chan hòa như nhiêng ngay thực tại này. 
Nhiêng Niên, Con kính xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng Lý Nhiêng cho Con mà cảm diệu nhiêng du nhiêng hòa hóa bất tận.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Khoa Khải Không – Nguyễn Đăng Khoa)

 

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc toàn nhiêng thông nhiêng đã sáng lập Vô Tận Không rất là diệu nhiêng và tuyệt nhiêng.
Sư Phụ đã dạy: “Thiềng… hợp nhất Nhiêng thức thoáng thông vô cái Không… vô tận có sẵn…”
Cái Không ở đây cũng là cái nhiêng nhiêng, sự như nhiêng. Cái Không vô tận hay là Vô Tận Không cũng y nhiêng là một. Cái Không vô tận này lại có sẵn là vốn nhiêng nó thế, hẳn nhiêng là thế, nó có sẵn tự nhiêng bao giờ như nhiêng là vậy không ai xác định được.

Vô Tận Không là nơi dạy Thiềng, dĩ nhiêng Thiềng còn là phương tiện giúp cho mỗi Thiềng Sinh học được nhiều cách Thiềng để áp dụng trong Thiềng tập và ngay cả đời sống hàng ngày, từ đó mọi sự lý đều được thuận nhiêng, thạo nhiêng và tường nhiêng hơn nên rất có ích cho việc nâng cao tâm thức một cách siêu nhiêng. Đó là sự đắc nhiêng của Trường Thiềng Vô Tận Không đã được một Bậc tuệ nhiêng tâm nhiêng và nhất nhiêng như Sư Phụ Trần Thanh Nghị sáng lập.

Nhiêng Niên, Con xin tạ ơn sự vĩ nhiêng mà chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị mới sẻ chia điềm nhiêng mà thấu nhiêng đến vậy.
Chúc mừng cho những ai hữu nhiêng và hạnh nhiêng là Thiềng Sinh của Trường Thiềng Vô Tận Không.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Bé Bảo Không – Huỳnh Thị Bé)

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Từ khi Con được Sư Phụ Trần Thanh Nghị tiếp nhận làm Đệ Tử thì đời Con bỗng nhiêng thay đổi rất nhiều, Sư Phụ khai sáng Lý Nhiêng cho Con để Con luôn được hướng nhiêng hòa nhiêng Tạo Hóa.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng. Người sáng lập Trường Thiềng Vô Tận Không với tiêu chí sẻ chia việc thiền tập như nhiêng, ngoài ra ở đây còn có 2 buổi Nhiêng Thiềng xuyên suốt 2 ngày cuối tuần là nơi luận nhiêng về Nhiêng Lý của Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tùy nhiêng mà khai sáng.

Sau khi tiếp Lý của Sư Phụ thì Huynh Đệ Tỷ Muội chúng Con luôn điềm nhiêng với tương tác trong cuộc sống, dĩ nhiêng cũng có những lúc chúng Con để “Nó Về” ngang nhiêng. Tất nhiêng là chúng Con không để nó mặc nhiêng như vậy, Lẽ Nhiêng là phải dụng nhiêng trụ thần và đương nhiêng là Con lấy lại ý thức y nhiêng của chính Mình.

Ngẫm ngộ Lý Nhiêng của Sư Phụ đã hiển nhiêng mà tự nhiêng trong chúng Con, giúp chúng Con ngộ nhiêng mà cảm nhiên để thấu nhiêng, thông nhiêng hơn. Chúng Con luôn hữu nhiêng và hợp nhiêng hòa về Không.
Được Sư Phụ khai sáng tuệ nhiêng thì tâm thức Con hóa nhiêng sự thường nhiêng mà biến nhiêng ứng nhiêng muôn trùng. Song song Lý Nhiêng phải có sự nhiêng trong cuộc sống mà thoại nhiêng uyển nhiên một cách hồn nhiêng đến người nghe phải ngạc nhiêng với những điều Con nói tuyệt nhiêng như vậy. Khi Con giải thích với Họ rằng Tạo Hóa không phải là thiên nhiêng thì dĩ nhiêng Họ còn luống cuống nhưng rồi Họ cũng nhận ra những điều vốn nhiêng là vậy.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhâng siêu nhiêng toàn năng, với những câu Lý vẹn nhiêng đủ đầy. Duyên nhiêng Con gặp Người mà hạnh nhiêng Con có được huệ nhiêng, tuệ nhiêng để tâm thức Con ngày thêm hoàn nhiêng nhất nhiêng mà hóa nhiêng tỏa nhiêng muôn nơi!
Nhiêng Niên, Con Phương Phách Không kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Phương Phách Không – Phạm Đình Phương)

Bình luận (54)

Gửi bình luận