Nhiêng Hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… truyền dạy hòa Nhiêng khắp hoạt động và hóa Nhiêng muôn tĩnh tại… mà tất cả luôn như như khắc sâu…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận