BÉ THIỀN VÔ TẬN KHÔNG!

Bé Thiền nhiên thức sáng trong

Hòa nơi vô tận hóa Không tức thì

Nơi Con vốn dĩ đủ đầy

Nhất như Tạo Hóa Con là chính Con.

Nhiên thiền vốn ở trong Con

Ung dung tĩnh tại tọa thiền như nhiên

Cười vui rạng rỡ xả thiền

Thực tại thật đã, Lẽ Nhiên hòa về.

Bé Thiền xem thật là mê

Tinh hoa thiền học tụ về nơi Con

Lẽ Nhiên Sư Phụ trao tròn

Muôn đời biết đến siêu phim Bé Thiền!

(Thiền Giả Vô Tận Không

Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc – ngày 13/03/2019).

BÉ THIỀN VÔ ĐỐI!

 

Khai sơn lập địa nhiên niên tại

Có một không hai siêu phẩm thiền

Tĩnh động đan xen Như Nhiên Lẽ

Thấu tận Hư Không một chữ thiền!

 

(Thiền Giả Vô Tận Không

Tâm Tinh Không – Nguyễn Văn Tâm

23h30 ngày 13/3/2019).

 

 

PHIM CỦA LẼ NHIÊN!

Tuổi ngọc của Bé Con

Sáng trong miền tâm thức

Ở Siêu phẩm Bé Thiền

Đủ đầy khắp mọi lẽ

Con hào nhiên tuổi thơ

Lớn khôn cùng đĩnh đạc

Thiền lực hun đúc Con

Nội lực thật thông tường

Con hóa nhiên vô tận!!

(Thiền Giả Vô Tận Không

Tâm Tiết Không – Nguyễn Thị Thu Tâm – 13/3/2019)

BÉ THIỀN NHIÊN

Bé Thiền nhiên quá là nhiên

Môi cười rạng rỡ, mắt nhìn sáng trong

Học, chơi, rồi lại ngồi thiền

Đủ đầy thực tại, vốn nhiên Con là!

Trường Thiền – Sư Phụ mở thông

Để cho các Bé một nơi hòa về

Sau bao nhiêu cái mong cầu

Dường như áp đặt lên Con mỗi ngày

Về đây Con được là Mình

Được cười thỏa thích, được là chính Con!

(Thiền Giả Vô Tận Không

Huệ Hào Không – Hà Thị Thương Huệ – ngày 13/03/19)

NHIÊN PHIM

Bé Thiền Vô Tận Không

Siêu phẩm phim thiền học

Làm vỡ òa cảm xúc

Bởi đĩnh đạc Con thiền

Xóa đi bao định đặt

Con tĩnh tại ung dung

Dù già trẻ lớn bé

Từng nghĩ lệch giờ thông

Mở ra tầm nhìn rộng

Vô tận khắp muôn trùng

Thấu ý nhiên chung cùng

Hóa sứ mạng như như

Hòa Tạo Hóa Con là

Chính là Con, Con nhé!

(Thiền Giả Vô Tận Không – 23h54 ngày 13/3/2019)

Bình luận (25)

Gửi bình luận