BÉ THIỀNG VÔ TẬN KHÔNG…

Bé Thiềng nhiêng thức sáng trong

Hòa nơi vô tận hóa Không tức thì

Nơi Con vốn dĩ đủ đầy

Nhất như Tạo Hóa Con là chính Con.

Nhiêng thiềng vốn ở trong Con

Ung dung tĩnh tại tọa thiềng như nhiêng

Cười vui rạng rỡ xả thiềng

Thực tại thật đã, Lẽ Nhiêng hòa về…

Bé Thiềng xem thật là mê

Tinh hoa thiềng học tụ về nơi Con

Lẽ Nhiêng Sư Phụ trao tròn

Muôn đời biết đến siêu phim Bé Thiềng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không

Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc – ngày 13/03/2019).

BÉ THIỀNG VÔ ĐỐI…

 

Khai sơn lập địa nhiêng niên tại

Có một không hai siêu phẩm thiềng

Tĩnh động đan xen Như Nhiêng Lẽ

Thấu tận Hư Không một chữ thiềng…

 

(Thiềng Giả Vô Tận Không

Tâm Tinh Không – Nguyễn Văn Tâm

23h30 ngày 13/3/2019).

 

PHIM CỦA LẼ NHIÊNG…

Tuổi ngọc của Bé Con

Sáng trong miền tâm thức

Ở Siêu phẩm Bé Thiềng

Đủ đầy khắp mọi lẽ

Con hào nhiêng tuổi thơ

Lớn khôn cùng đĩnh đạc

Thiềng lực hun đúc Con

Nội lực thật thông tường

Con hóa nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không

Tâm Tiết Không – Nguyễn Thị Thu Tâm – 13/3/2019)

BÉ THIỀNG NHIÊNG

Bé Thiềng nhiêng quá là nhiêng

Môi cười rạng rỡ, mắt nhìn sáng trong

Học, chơi, rồi lại ngồi thiềng

Đủ đầy thực tại, vốn nhiêng Con là…

Trường Thiềng – Sư Phụ mở thông

Để cho các Bé một nơi hòa về

Sau bao nhiêu cái mong cầu

Dường như áp đặt lên Con mỗi ngày

Về đây Con được là Mình

Được cười thỏa thích, được là chính Con…

(Thiềng Giả Vô Tận Không

Huệ Hào Không – Hà Thị Thương Huệ – ngày 13/03/19)

NHIÊNG PHIM

Bé Thiềng Vô Tận Không

Siêu phẩm phim thiềng học

Làm vỡ òa cảm xúc

Bởi đĩnh đạc Con thiềng

Xóa đi bao định đặt

Con tĩnh tại ung dung

Dù già trẻ lớn bé

Từng nghĩ lệch giờ thông

Mở ra tầm nhìn rộng

Vô tận khắp muôn trùng

Thấu ý nhiêng chung cùng

Hóa sứ mạng như như

Hòa Tạo Hóa Con là

Chính là Con… Con nhé…

(Thiềng Giả Vô Tận Không – 23h54 ngày 13/3/2019)

Bình luận (21)

Gửi bình luận