…Nhiên

Hiên ngang như vốn là!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Ngang Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thuấn Tháp Không  – Nguyễn Văn Thuấn).

 

Con lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã ban cho Con “Tùy Nhiên”. Lẽ sống theo “Tùy Nhiên” như vốn là!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trần Thụy).

 

 

 

Ngẫu Nhiên biến hợp

Như Nhiên hoá thành!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho Con chữ “Ngẫu Nhiên”!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thọ Thượng Không – Nguyễn Hữu Thọ).

Có những điều “Nhiên“ mà tâm tưởng của Bạn chưa chạm đến được!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ “Đương Nhiên” ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hồng Hải Không  – Lê Thị Thu Hồng).

Có những việc rất “Nhiên” mà tâm tưởng Bạn chưa từng chạm đến được!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Đột Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phượng Phụ Không – Lê Thị Ngọc Phượng).

Quả Nhiên thật bất ngờ với cái Không… vô tận để hòa vào Tạo Hóa bao la.

Tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ “Quả Nhiên” ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thúy Thì Không – Bùi Thị Phương Thúy).

Vô Tận Nhiên – Vô Tận Tạo Hóa – Vô Tận Không.

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã ban tặng cho con chữ Tuy Nhiên.

Tuy Nhiên theo cách Con hiểu là không có gì gọi là tuyệt đối, khi hiểu vấn đề được bao quát và nhiều góc nhìn thì Con sẽ hòa về gần Lẽ Nhiên của Tạo Hóa.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phụng Pháp Không – Lưu Mỹ Phụng).

Vô Tận Nhiên – Vô Tận Tạo Hoá – Vô Tận Không.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người khai sáng về Nhiên Vô Tận!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Nghiễm Nhiên” ạ!

“Tạo Hoá đủ đầy

Nghiễm Nhiên vốn vậy!”

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hiếu Hoán Không – Lý Nhân Hiếu).

 

Người tặng con Vẹn Nhiên ngay Thực Tại là sự đủ đầy của Tạo Hoá.

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Vẹn Nhiên”!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Liên Liền Không – Phan Thị Bích Liên).

 

 

Thoại Nhiên hòa hóa mọi Tâm Thức!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Thoại Nhiên”!

(Thiền Giả Vô Tận Không).

Điềm Nhiên vốn như nó là!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Điềm Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Tâm Tinh Không – Nguyễn Văn Tâm).

Hòa Nhiên hòa Tạo Hóa vốn là!

Con tạ ơn Sư Phụ Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Hòa Nhiên”!

(Thiền Giả Vô Tận Không).

Con Bé Bảo Không kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con với tâm niệm Sống “… vốn như nó là…”

VỐN NHIÊN!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Bé Bảo Không – Huỳnh Thị Bé).

Có những điều “Nhiên“ mà tâm tưởng của Bạn chưa chạm đến được!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Hiển Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thái Thông Không – Nguyễn Thị Thái).

Tạo Hoá là vô tận, Vô Tận Không là vô tận Hoá Hợp. Tất Nhiên rồi!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Tất Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Lĩnh Lưu Không – Phan Thái Lĩnh).

Dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận!

Đó là lẽ nhiên, rất thật từ trong tính cách, con người của Bạn!

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Rất Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không).

 

 

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người khai sáng Lẽ Nhiên vô tận!

Lẽ Nhiên vô tận

Hạo Nhiên vốn là

Hòa Hóa vô Nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không –Nữ Niệm Không – Lê Mỹ Nữ).

 

 

Trực chỉ Ta từ Không

Giờ Ta trở về Không

Như Nhiên vốn lẽ vậy

Cảm Nhiên để tìm về!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Cảm Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Huệ Hào Không – Hà Thị Thương Huệ).

Thấu lẽ Nhiên

Nhiên Nhiên vốn vậy!

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ Nhiên Nhiên ạ!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Dung Dịch Không – Nguyễn Thị Phương Dung).

 

 

 

 

 

Cảm nhận lẽ thường biến vô tận của Tạo Hóa để thấu chạm được cái Nhiên rất đỗi diệu kỳ – “Bỗng Nhiên” – Tâm Thức Con vỡ òa trước sự đổi thay quá lớn khi được hòa về với lẽ Như Nhiên được Sư Phụ Trần Thanh Nghị ban tặng.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Sơn Sự Không – Nguyễn Hoàng Sơn).

 

 

 

 

Thiên Nhiên đủ đầy

Hiển Nhiên sẵn có

Thiền Nhiên vốn là

Nhiên Nhiên là thế!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị  – Người khai sáng về Nhiên Vô Tận!

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Thiên Nhiên”!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thúy Thanh Không – Trương Thị Thúy).

Bình luận (20)

Gửi bình luận