…Nhiêng…

Hiên ngang như vốn là…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Ngang Nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thuấn Tháp Không… Nguyễn Văn Thuấn)

 

Con lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã ban cho Con “Tùy Nhiêng”. Lẽ sống theo “Tùy Nhiêng” như vốn là…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Son Sắc Không… Ngô Thị Son)

 

 

Ngẫu Nhiêng biến hợp…

Như Nhiêng hoá thành…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho Con chữ “Ngẫu Nhiêng”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thọ Thượng Không… Nguyễn Hữu Thọ)

Có những điều “Nhiêng“ mà tâm tưởng của Bạn chưa chạm đến được…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ “Đương Nhiêng” ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hồng Hải Không… Lê Thị Thu Hồng)

Có những việc rất “Nhiêng” mà tâm tưởng Bạn chưa từng chạm đến được…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Đột Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hoa Hiển Không… Bùi Thị Hoa)

Quả Nhiêng thật bất ngờ với cái Không… vô tận để hòa vào Tạo Hóa bao la…

Tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ “Quả Nhiêng” ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thì Không… Bùi Thị Phương Thúy)

Vô Tận Nhiêng… Vô Tận Tạo Hóa… Vô Tận Không…

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã ban tặng cho con chữ Tuy Nhiêng…

Tuy Nhiêng theo cách Con hiểu là không có gì gọi là tuyệt đối, khi hiểu vấn đề được bao quát và nhiều góc nhìn thì Con sẽ hòa về gần Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Phụng Pháp Không… Lưu Mỹ Phụng)

Vô Tận Nhiêng… Vô Tận Tạo Hoá… Vô Tận Không…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người khai sáng về Nhiêng Vô Tận…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Nghiễm Nhiêng” ạ…

“Tạo Hoá đủ đầy

Nghiễm Nhiêng vốn vậy…”

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hiếu Hoán Không… Lý Nhân Hiếu)

 

Người tặng con Vẹn Nhiêng ngay Thực Tại là sự đủ đầy của Tạo Hoá…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Vẹn Nhiêng”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Liên Liền Không… Phan Thị Bích Liên)

 

 

Thoại Nhiêng hòa hóa mọi Tâm Thức…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Thoại Nhiêng”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trường Trị Không… Phan Lập Trường)

Điềm Nhiêng vốn như nó là…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Điềm Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Tâm Tinh Không… Nguyễn Văn Tâm)

Hòa Nhiêng hòa Tạo Hóa vốn là…

Con tạ ơn Sư Phụ Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Hòa Nhiêng”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Phi Phất Không… Nguyễn Tuấn Phi)

Con Bé Bảo Không kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng cho Con với tâm niệm Sống “… vốn như nó là…”

VỐN NHIÊNG…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Bé Bảo Không… Huỳnh Thị Bé)

Có những điều “Nhiêng“ mà tâm tưởng của Bạn chưa chạm đến được…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Hiển Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thái Thông Không… Nguyễn Thị Thái)

Tạo Hoá là vô tận, Vô Tận Không là vô tận Hoá Hợp. Tất Nhiêng rồi…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Tất Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Lĩnh Lưu Không… Phan Thái Lĩnh)

Dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận…

Đó là lẽ nhiêng, rất thật từ trong tính cách, con người của Bạn…

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng Con chữ Rất Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Nghị Nghiêng Không… Nguyễn Thanh Nghị)

 

 

 

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người khai sáng Lẽ Nhiêng vô tận…

Lẽ Nhiêng vô tận

Hạo Nhiêng vốn là

Hòa Hóa vô Nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trường Trạm Không… Nguyễn Văn Trường)

 

Trực chỉ Ta từ Không

Giờ Ta trở về Không

Như Nhiêng vốn lẽ vậy

Cảm Nhiêng để tìm về…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng con chữ Cảm Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Huệ Hào Không… Hà Thị Thương Huệ)

Thấu lẽ Nhiêng

Nhiêng Nhiêng vốn vậy…

Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị tặng Con chữ Nhiêng Nhiêng ạ…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Dung Dịch Không… Nguyễn Thị Phương Dung)

 

 

 

 

 

Cảm nhận lẽ thường biến vô tận của Tạo Hóa để thấu chạm được cái Nhiêng rất đỗi diệu kỳ – “Bỗng Nhiêng” – Tâm Thức Con vỡ òa trước sự đổi thay quá lớn khi được hòa về với lẽ Như Nhiêng được Sư Phụ Trần Thanh Nghị ban tặng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Sơn Sự Không… Nguyễn Hoàng Sơn)

 

 

 

 

Thiên Nhiêng đủ đầy

Hiển Nhiêng sẵn có

Thiền Nhiêng vốn là

Nhiêng Nhiêng là thế…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người khai sáng về Nhiêng Vô Tận…

Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã tặng cho Con chữ “Thiên Nhiêng”…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thanh Không… Trương Thị Thúy)

Bình luận (89)

Gửi bình luận