NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Đang đắm chìm trong các định đặt, lạc lối thì duyên nhiêng dẫn lối cho Con được gặp Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc vĩ nhiêng vô đối, toàn nhiêng vô tận. Sư Phụ khai sáng cho Con “Tầm nhìn vô tận… Sứ mạng như Nhiêng…” Sư Phụ thoại nhiêng sẻ chia Lẽ Nhiêng một cách như nhiêng, hiển nhiêng như vốn nhiêng phải vậy. Mỗi Lý Nhiêng mà Người truyền dạy dù cô đọng tinh nhiêng chỉ trong một câu ngắn gọn, tuy nhiêng lại biến nhiêng muôn trùng, tùy nơi Ta dụng nhiêng thế nào thì ứng nhiêng thế ấy. Sư Phụ dạy rằng “Ta… không trở nên mà Ta luônG là…”, “Nhiêng… Lý Sự… Như” thì “Tạo Hóa như Như thế nào… liền ngay tức thì Ta bỗng hóa như Nhiêng thế ấy…” Từng điều Người dạy Con như nhiêng khắc ghi. Ân nhiêng Người bao la vô tận như Tạo Hóa vốn là, không có gì khác hơn sự hóa nhiêng để Con và Người một thể nhiêng nhiêng, nhất nhiêng như “Ta là Tạo Hóa… Tạo Hóa là Ta…” vậy.
Nhiêng Niên, Con xin cúi đầu kính lạy tạ ơn khai nhiêng của Người. Con xin luôn hướng nhiêng trực chỉ hòa hóa tận vô nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thuấn Tháp Không… Nguyễn Văn Thuấn)

 

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc toàn nhiêng vô đối. Người thông nhiêng, tinh tường mọi Sự Lý. Người khai sáng Lẽ Nhiêng vô tận cho chúng Con thấu nhiêng mà dụng nhiêng muôn trùng, hòa nhiêng thật như nhiêng. Bất kỳ ai chạm đến Lý Nhiêng hẳn nhiêng không còn tìm cầu đến nơi nào nữa, bởi sự diệu nhiêng của Lý Nhiêng…

Nhiêng Niên, Con tạ ơn Sư Phụ đã khai sáng Lý Nhiêng cho Con. Con dần thông Nhiêng, hòa hóa như nhiêng, huệ nhiêng hanh thông. Con đã thay đổi, uyển nhiêng, thuận nhiêng hơn trong cuộc sống. “Nhiêng… Lý Sự… Như” Con dần gọt giũa tâm nhiêng. Thực nhiêng này Con đủ đầy, vẹn nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Huyền Hữu Không… Trần Ngọc Huyền)

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…
Giờ đây việc thiềng tập với Con là Lẽ Nhiêng mỗi ngày, không những thiềng mà Con còn ngẫm ngộ Lý Nhiêng của Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Hàng tuần thứ Bảy và Chủ Nhật, Con háo hức cùng Huynh Đệ Tỷ Muội đến Trường Thiềng rất nhiêng. Nơi đây chúng Con được tiếp Lý một cách như nhiêng. Thỉnh thoảng có những lúc đến giờ đi đến Trường Thiềng bỗng nhiêng trời mưa nhưng Con vẫn mặc nhiêng thong dong với nó thì hiển nhiêng Con vẫn đến được Trường Thiềng với tâm thế thật điềm nhiêng và cảm nhiêng đủ đầy.

Nơi đây, các Huynh Đệ Tỷ Muội cùng hòa thật nhiêng, cùng luận nhiêng tất cả các câu Lý theo Lẽ Nhiêng vốn vậy. Tất cả cùng thoại nhiêng tương tác, để thông nhiên mọi Nhiêng Lý và dụng nhiêng trong mọi tương tác.
Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng vô đối! Trường Thiềng Vô Tận Không – nơi Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng tâm thức cho tất cả với ý nhiêng, sự nhiêng chan hòa. Càng ngày Con cảm được nhiều diệu nhiêng, được hòa nhiêng cùng Tạo Hóa…
Nhiêng Niên, Con kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con, Người tặng Con 2 từ “Bỗng Nhiêng” để Con hóa nhiêng tâm thức, hợp nhiêng cùng Huynh Đệ Tỷ Muội và ngày càng như nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Sơn Sự Không… Nguyễn Hoàng Sơn)

 

 

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nhiêng Lý của Sư Phụ Trần Thanh Nghị vô tận, cao sâu, rộng khắp Tạo Hóa và chan hòa trong tất cả. Chỉ có Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận mới có thể cho ra những câu Lý Nhiêng thấu chạm đến muôn trùng tâm thức. Sư Phụ Trần Thanh Nghị không chỉ thấu thông Tạo Hóa mà Người tuyệt nhiêng là Tạo Hóa. Người uyển nhiêng truyền dạy Lẽ Nhiêng giúp cho muôn trùng tâm thức thấu hiểu về Tạo Hóa.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị còn là Người sáng lập nên Trường Thiềng Vô Tận Không – nơi giúp cho Ta thấu hiểu về Lẽ Nhiêng và chính Mình ngay trong thực tại này. Đó là điều hiển nhiêng khi Ta chạm được cái Hư Không thường biến liên tục không ngừng nghỉ hóa hợp. Từ sự khai sáng nhiêng nhiêng của Người, mọi Thiềng Giả của Trường Thiềng Vô Tận Không đều nhất nhiêng một tiêu điểm là hòa nhiêng như Tạo Hóa vốn vậy. Huệ nhiêng hiển lộ, dụng nhiêng thấu Lẽ, Lý Sự như nhiêng, tuyệt nhiêng thông tường mọi Lẽ Tạo Hóa.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai thông cho tất cả chúng Con, công ơn Người không lời nào có thể tả hết. Người là Lẽ tất cả mà chúng Con hòa nhiêng, hóa nhiêng hướng về…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Long Lẫy Không… Trần Phi Long)

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Tạo Hoá mở cánh cửa nghênh đón Con về với Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc toàn nhiêng vô đối. Con đã lạc trôi khắp nơi để mãi tìm kiếm một mảnh đất tự do hạnh phúc, mọi thứ có sẵn trong Con mà có hay biết, được Lý Nhiêng của Người khai sáng dẫn Con quay về để là chính Con. Ân Sư tỏa nhiêng cho tâm thức của Con được hòa nhiêng y nhiêng Tạo Hóa, để huệ nhiêng Con ngày một thông nhiêng hơn. Ngay tức thì, mọi nghĩ suy trong Con được tinh nhiêng, dụng nhiêng hành Sự, hợp lẽ như nhiêng không gò ép thân tâm. Gần Người, trong Con cảm diệu nhiêng và thuận nhiêng thong dong hòa hoá nhiêng trong mọi Lý Sự. Bản lĩnh trong Con điềm nhiêng trước mọi sự tương tác đến, không để “Nó Về” làm tâm thân Con bị sai lệch. Khoảnh khắc trong Con cảm nhận đủ nhiêng thật “ĐÔ, trọn vẹn trong từng phút giây…
Nhiêng Niên, Con xin cúi đầu kính lạy tạ ơn khai nhiêng của Người. Con xin luôn hướng nhiêng trực chỉ hòa hóa tận vô nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Bé Bảo Không… Huỳnh Thị Bé)

 

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nhiêng Tạo Hóa, Con gặp Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người sáng lập Vô Tận Không. Người thật điềm nhiêng và toàn nhiêng. Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng mọi Lẽ Nhiêng cho vô tận tâm thức hòa như nhiêng. Con thấu sâu nhiêng thể của chính Mình. Càng ngẫm ngộ Lý Nhiêng vô tận, càng hòa hóa hợp nhiêng. Hướng nhiêng về Người mà xoá bỏ mọi định đặt, hiển nhiêng ngay thực tại này Con vẹn nhiêng đủ đầy. Con được dạy thiềng nhiêng cùng luận nhiêng về Lý, thấu nhiêng chính Mình để hòa Nhiêng vô tận! Thật vi diệu thay! Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Liên Liền Không… Phan Thị Bích Liên)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Con tạ ơn Sư Phụ vẹn nhiêng, Người đã khai mở Lý Nhiêng cho tất cả. Người đã khai nhiêng để chúng Con biết thế nào là dụng nhiêng, lẽ nhiêng, hợp nhiêng. Người sẻ chia toàn nhiêng, chúng Con áp lý hành sự trong Lẽ Nhiêng vô tận, từ đó hòa hóa như tuyệt nhiêng phải vậy.
Thường nhiêng áp Lý hợp định nhiêng
Biến nhiêng dụng lẽ hòa tánh nhiêng
Thạo nhiêng Con hòa hóa vô tận…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Hồng Hải Không… Lê Thị Thu Hồng)

 

 

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc toàn nhiêng thấu trong muôn trùng Tạo Hóa trong sự điềm nhiêng mà tuyệt nhiêng hợp nhiêng. Sư Phụ sẻ chia Lẽ Nhiêng thật như nhiêng giúp chúng Con nhận ra ý nhiêng mà thông nhiêng hòa hóa vô tận nhiêng. Bất kỳ ai cũng sẽ ngạc nhiêng trước sự thấu nhiêng, tường nhiêng của Người, tuệ nhiêng của Người luôn được sự nể phục từ tất cả. Người dụng nhiêng nơi nơi, thoại nhiêng trong mọi Lý, uyển nhiêng trong muôn Sự, thế nên thật vẹn nhiêng cho những ai được trực tiếp cảm nhiêng sự vĩ nhiêng từ Sư Phụ…
Sự siêu nhiêng của Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc vĩ nhiêng tất nhiêng tỏa nhiêng thật du nhiêng, từ đó tánh nhiêng được khắc nhiêng như lẽ tất nhiêng và mặc nhiêng phải vậy.
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không…. Ngoan Nghiêm Không… Ngô Thị Ngoan)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người sáng lập nên Trường Thiềng Vô Tận Không hiển nhiêng là Bậc vĩ nhiêng vô đối. Người khai sáng Lẽ Nhiêng toàn năng cho tất cả để cùng hợp nhiêng mà hòa hóa Hư Không.
Sư Phụ sẻ chia Lý Nhiêng một cách thật tự nhiêng như “Việc mà lẽ giờ Ta vẫn thế…” Đệ Tử hăng say luận nhiêng và thoại nhiêng như “ Điều mà Lý ra nó vốn là…” Để rồi tất cả nghiễm nhiêng dụng nhiêng rồi thạo nhiêng, thông nhiêng mà toả nhiêng muôn trùng. Chưa đâu như nhiêng như nơi này, tất cả đều nhất nhiêng tuyệt nhiêng hướng về tiêu nhiên là thường nhiêng của Tạo Hóa. Bởi thấu một Lý Nhiêng thì muôn Sự nhiêng. Đó chính là điều diệu nhiêng mà vốn nhiêng phải thế. Sư Phụ nhiêng nhiêng nên Đệ Tử tất nhiêng cũng tươi nhiêng và đắc nhiêng vô tận.
Nhiêng Niên, chúng Con tạ ơn Sư Phụ đã khai nhiêng để chúng Con thông nhiêng, hòa nhiêng, hóa nhiêng, y nhiêng như Tạo Hóa…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thủy Thực Không… Võ Thị Thủy)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nơi Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Lẽ Nhiêng hòa hóa thông nhiêng muôn trùng, thực tại tiếp nhiêng từ Sư Phụ, Con tuyệt nhiêng thẩm thấu, nhất nhiêng hòa thể. Từng điểm rơi Tạo Hóa Con thản nhiêng đón. Chính những thời khắc quán thông nơi Con để những dòng chữ tại đây thực sự hiện diện thì hiển nhiêng Người đã chạm bản thể nơi Con, để Con vực dậy và hiểu chính Mình, được là chính Mình, thấu cái Đã trong từng diễn tiến thực tại.
Ngẫu nhiêng một khắc, Con đã chạm đến trạng thái “Tạo Hóa như Như thế nào… liền ngay tức thì Ta bỗng hóa như Nhiêng thế ấy…” mà Con không đặt câu hỏi tại sao cũng không tìm câu trả lời vì Con hiểu Tạo Hóa vốn vậy là vậy! Tạo Hóa bất tận, muôn vàn tâm thức luôn hướng đến sự thường biến liên tục. Nơi nào hòa sinh hóa diệt, tâm nhiêng tỏ thông nghiễm nhiêng là Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Lạc Loan Không… Nguyễn Hoàng An Lạc)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

“Nhiêng Thiềng khai thể…” lời thơ vang vọng trong Con. Những vần thơ tuyệt nhiêng này chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người toàn nhiêng thông nhiêng mọi Lẽ Nhiêng mới có thể khai nhiêng về Lý Nhiêng thiềng học rõ ràng mà ý nghĩa cao sâu vời vợi. Mọi Sự nhiêng được Sư Phụ Trần Thanh Nghị chỉ dạy để những hành động của Con tự nhiêng mà dụng nhiêng vô cùng. Con làm những điều tất nhiêng tựa như hơi thở, như nhịp đập nơi tim để Con thấy sự vẹn nhiêng nơi Con sẵn có mà hiển nhiêng “… Vốn như nó là…”. Thực nhiêng trong Con được hiện nhiêng đó là khi Con tĩnh tại ung dung điềm nhiêng vào Thiềng, giây phút ấy Con được thấu nhiêng đến tuệ nhiêng rồi hòa nhiêng, ngay nhiêng như như trong từng khoảnh khắc hướng nhiêng mà hợp nhiêng vốn dĩ “Việc mà lẽ giờ Ta vẫn thế…”.
Giờ đây thiềng đã là sự thường nhiêng đối với Con vì Con thiềng mọi lúc mọi nơi y nhiêng như hơi thở của Con vậy, luôn như nhiêng hiện hữu trong Con.
Mọi thứ xung quanh Con bỗng nhiêng gần gũi, chan hòa với ánh nhiêng lan tỏa từ khi Con gặp được Sư Phụ Trần Thanh Nghị với “Nhiêng… Lý Sự… Như” của Người đã khai sáng muôn trùng tâm thức hòa hóa Vô Tận Không…
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Tâm Tiết Không… Nguyễn Thị Thu Tâm)

 

NHIÊNG NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Trường Thiềng Vô Tận Không – nơi chúng Con hòa về tiếp Lý Nhiêng từ Người Thầy, Người Cha Tạo Hóa. Con như nhiêng đón nhận mọi Lẽ Nhiêng trong từng câu Lý của Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Người toàn nhiêng vô đối cho ra những câu Lý như nhiêng, khai sáng mọi tâm thức chúng Con thấu nhiêng, thông nhiêng tường tận mọi vấn đề của thực tại này. Chúng Con hòa về với cái nhiêng vô tận, cảm nhiêng về sự thay đổi trong từng câu Lý Nhiêng của Sư Phụ Trần Thanh Nghị, hằng nhiêng trong mỗi chúng Con đã có hình ảnh Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Chúng Con luôn uyển nhiên dụng sự nhiêng trong thực tại, đón nhận các tương tác với tâm thế tự nhiêng như hơi thở. Du nhiêng cùng Huynh Đệ Tỷ Muội để thông nhiêng hòa vào Tạo Hóa.
Nhiêng Niên, Con xin cúi đầu kính lạy tạ ơn sự khai nhiêng của Người. Con xin luôn hướng nhiêng trực chỉ hòa hóa tận vô nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thuý Thì Không… Bùi Thị Phương Thúy)

 

 

Bình luận (100)

Gửi bình luận