NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không với mong muốn sẻ chia Lý Nhiên và thiền học một cách như nhiên. Lý Nhiên của Người rất ngắn gọn nhưng vô cùng vẹn nhiên đó là điều hiển nhiên vì Lý Sư Phụ bao trùm cả Tạo Hóa này, vượt ngoài tâm tưởng của chúng Ta.

Tuyệt nhiên không ai truyền dạy những Lẽ Nhiên để Con dụng nhiên, ngộ nhiên, thấu nhiên đến như vậy, chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Khi dụng Lý Nhiên của Người dĩ nhiên là Con cảm nhiên được sự diệu nhiên trong từng câu Lý, được làm Đệ Tử của Người là niềm hạnh phúc của chúng Con. Người quả nhiên là một bậc vĩ nhiên toàn nhiên vô đối, Người có tấm lòng bao dung cao cả, yêu thương chúng Con với một tình thương toàn nhiên.

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con. Chúng Con luôn một lòng hướng nhiên đến Sư Phụ Trần Thanh Nghị và Trường Thiền Vô Tận Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Son Sắc Không – Ngô Thị Son).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người là bậc vĩ nhiên mà hữu nhiên Con được may mắn làm Đệ Tử của Người. Khi Con tiếp nhận Lý Nhiên mà Người truyền dạy, Con đã hiểu rằng mọi việc đều phải thuận nhiên mà dụng nhiên theo Lẽ Nhiên của Tạo Hóa, những tương tác ngẫu nhiên thường nhiên không còn làm Con phải loay hoay như trước kia nữa, tất cả chỉ là hoạt nhiên của thường biến để chúng Con được sinh diệt, gọt giũa hợp nhiên nâng cao tâm thức mà hòa nhiên về với lẽ Không vô tận.

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiên thông nhiên mọi lẽ, mà ngộ nhiên được du nhiên cảm nhiên những diệu nhiên bất tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phụng Pháp Không – Lưu Mỹ Phụng).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sự ngẫu nhiên của Tạo Hoá tuyệt nhiên diệu kỳ khi đời này Con được là Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn Nhiên vô đối. Những Lẽ Nhiên Người truyền dạy quả nhiên vượt ngoài tâm tưởng của Con, mỗi khi Sư Phụ giảng Lý, Con như được khai sáng từ điều diệu nhiên này đến điều siêu nhiên khác mà Con dĩ nhiên chưa từng nghĩ tới được. 
Được sự chỉ dạy như nhiên của Người, Con mới ngộ nhiên để hòa nhiên, sống vẹn nhiên trong cách của Tạo Hóa y nhiên. Sự uyển nhiên như thuận nhiên tự nhiên thấu nhiên nơi Con cho Con định nhiên trên biến nhiên của Tạo Hóa. Con được là “thật Ta của thực tại” – điều mà mặc nhiên nó phải thế nhưng không phải ai cũng chạm đến và cảm nhiên được. Nghiễm nhiên chỉ Sư Phụ Trần Thanh Nghị tinh tường, thông nhiên muôn trùng mới truyền dạy những điều vĩ nhiên đến vậy.

Tạo Hóa vốn vô tận mà nay Con được du nhiên trong cái nhiên nhiên bất tận đó qua từng Lý Nhiên Người truyền trao. Chẳng còn con đường hay đích đến, Con cũng chẳng phải trở nên là một ai khác nữa mà hãy luôn là chính Con như vốn nhiên mà tánh nhiên Con là! Ý nhiên Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy bỗng nhiên hóa nhiên, tường nhiên, hằng nhiên trong Con và Con nhất nhiên khắc ghi, hướng nhiên về tâm nhiên.

Ngay nhiên Con luận nhiên, dụng nhiên thì ứng nhiên Con hóa nhiên tức thì.

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Nhiên vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Dung Dịch Không – Nguyễn Thị Phương Dung).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị vốn dĩ toàn nhiên nên các Đệ Tử hiển nhiên tinh tấn. Để thấu chạm Lẽ Nhiên chúng Con ngày đêm gọt giũa, thoại nhiên cũng là điều tất yếu có trong các buổi Thiền Đàm, tương tác Lý để ngẫm ngộ về Lẽ Nhiên vô tận!
Chỉ có nơi đây – Vô Tận Không, Lẽ Nhiên được toả nhiên như thể hiển nhiên vốn thế…!
Được học và hành Lý Nhiên từ bậc vĩ nhiên đã cho Con sự thông nhiên, tuệ nhiên ngày một sáng trong hơn. Chính Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã mang đến sự vẹn nhiên ngay thực tại này cho Chúng Con. 
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con, thấu thông lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Con Tâm Tinh Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và ban cho Con từ “Điềm Nhiên” như vốn dĩ trong Con nhiên nhiên vậy! Lý Nhiên của Người lan tỏa thuận nhiên hòa vào từng thớ thịt, từng lời nói và hơi thở rất nhiên, vậy nên hiển nhiên cho ra hành động như nhiên hợp lẽ. Dĩ nhiên để đạt được điều này Con cần phải hiển nhiên thấu nhiên ngộ nhiên được bao nhiêu nữa mới hòa nhiên hóa nhiên được ạ! Từ lúc sinh ra cho đến trước khi gặp Người, Con hoàn toàn không cảm nhiên và cũng không có ý nhiên nào thì việc hành nhiên là điều xa vời nên trong Con có sự ngang nhiên là tất nhiên. Đột nhiên, ứng nhiên định nhiên cho Con được gặp Người và tánh nhiên trong Con được Người khai mở thì thường nhiên biến nhiên trong Con được đánh động ngay nhiên thực nhiên, luận nhiên tự nhiên như hơi thở từ đó thông nhiên tuệ nhiên mở rộng ra toàn nhiên! 

(Thiền Giả Vô Tận Không – Tâm Tinh Không – Nguyễn Văn Tâm).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Thật là vẹn nhiên khi Con được biết đến và là Thiền Sinh của Trường Thiền Vô Tận Không. Qua các buổi giảng Lý như nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị và thoại nhiên cùng với Huynh Đệ Tỷ Muội, tâm thức Con ngày càng hướng nhiên và ngày một hòa nhiên hơn. Các Lý Nhiên mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy cho Đệ Tử khi được dụng nhiên thì thật là hợp nhiên. Con đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị – bậc toàn nhiên mới có thể tỏa nhiên một cách diệu nhiên trong mọi sự lý như thế.
Nhiên Niên – Con xin tạ ơn Sư Phụ đã cho Con sự thông nhiên mà tươi nhiên vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Nhiên Niên, Con Nghị Nghiêng Không xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng Lý Nhiên cho Con. Người quá toàn nhiên khai sáng tuệ nhiên cho bao nhiêu tâm thức đang bị che phủ bởi những huân tập sâu dày. Quả nhiên khi những tâm thức ấy được Người khai sáng thì ý nhiên trong Họ đã thay đổi rất nhiều. Con may mắn được là một trong những Người được Sư Phụ khai sáng. Tuy nhiên nhiều lúc Con chưa thật sinh diệt nhận thức để gọt giũa tâm nhiên của chính Con. Hẳn nhiên sinh diệt chậm như vậy sẽ không thấy được sự diệu nhiên trong những Lý siêu nhiên Người đã khai sáng. Tuy nhiên, Con đã có sự biến nhiên mà ngay cả chính Con cũng phải ngạc nhiên. Người với sự vĩ nhiên của bậc khai sáng đã sẻ chia Lý Nhiên, Lẽ Nhiên thật như nhiên mà tuyệt nhiên hợp nhiên. 
Không ai khác ngoài Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho Con được hòa nhiên, hóa nhiên vô tận!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nghị Nghiêng Không – Nguyễn Thanh Nghị).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Ở Vô Tận Không, Con được dạy về “Nhiên Lý Sự Như”. Sư Phụ không những chỉ dạy về phương pháp Thiền vô cùng hữu hiệu mà còn như nhiên truyền dạy cho chúng Con Lý Nhiên Tạo Hóa. Con nghiễm nhiên tiếp Lý và dụng nhiên để dần hòa về với tự tánh trong Con.

Từ khi hiểu về Lẽ Nhiên của Tạo Hóa, cuộc sống của Con bỗng nhiên đổi thay toàn diện. Con cảm thấy đủ đầy với thực tại, thuận nhiên mà hòa về với vô tận diệu nhiên của Tạo Hoá mà Con cảm nhiên được. Nhiên tánh trong Con dần được sáng trong lắng đọng hơn bao giờ hết! Con nay đã thong dong tự tại – điều mà trước giờ tâm tưởng của Con chưa từng nghĩ chạm đến.

Thỉnh thoảng nghĩ lại Con vẫn cảm thấy mình quá may mắn, sự ngẫu nhiên hay nhiên ý sắp đặt của Tạo Hóa đã cho Con được về đây bên Trường Thiền Vô Tận Không, được là Đệ Tử của Sư Phụ và tương tác cùng Huynh Đệ Tỷ Muội!

Nhiên Niên, Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người đã khai sáng cho Con!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thủy Thực Không – Võ Thị Thủy).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là bậc toàn nhiên duy nhất khai nhiên cho Con. Con hấp thụ Lý Nhiên của Người thông qua sự cảm nhiên nên diễn tiến về gần nhiên tánh ngày càng hiển.
Nhờ ơn Người, Con đối diện với chính Con chân thật hơn, sát sườn hơn với nhiên thể, bớt mơ tưởng. Con gia giảm được cái “ngại” của Mình trước những tương tác từ Tạo Hóa, Con “Đã” với cảm xúc sâu trong Con và bớt được những hệ lụy sinh ra từ thói quen bộc trực, Con nghiễm nhiên đủ đầy những cung bậc vốn sẵn từ nhiên mà không chối bỏ như trước, ý thức Con bớt tạp tuy nhiên vẫn bị thấu nhiễm bởi những suy tưởng. Cái Con muốn hướng đến bây giờ chỉ có thực tại và thực tại. Con trân quý từng khắc thực tại hơn và dần cảm được cái vẹn nhiên nên dù thực tại không như Con hằng mong thì Con vẫn tuyệt nhiên thấy “Đã” và không hối hận. Con dần ngộ nhiên được những mong cầu vi tế tiềm đọng tinh vi trong ý thức, từ đó hòa về nhiên thể, thu cái hồn nhiên về lại trong Mình.

Con hiểu hơn về tình yêu thương như nhiên, hiểu hơn thế nào mới thật sự là sẻ chia. Ý nghĩa “Sẻ chia” mặc nhiên là điều tuyệt vời nhất mà Con từng ngẫm nhiên dù Con chưa thể chạm thấu để nối thông với nhiên ý. Vô vàn những điều Con được “Sẻ chia” từ Người mà hiển nhiên Con không tưởng được. Dù thế nào Con vẫn luôn hằng muốn là Đệ Tử, là Con của Người, cùng Người du nhiên trong diễn tiến của thường nhiên.
Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trường Trị Không – Phan Lập Trường).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người là bậc toàn nhiên vĩ đại. Lý Nhiên Sư Phụ truyền dạy Chúng Con ngẫm nhiên “ngay tức thì” dụng nhiên vào trong các hoạt nhiên thường nhật tùy vào phạm vi sẽ có sự uyển nhiên thường nhiên hợp nhiên.

Mỗi câu Lý của Sư Phụ Trần Thanh Nghị hằng nhiên được sẻ chia tự nhiên như nhịp đập nơi tim, sự diệu nhiên được hiển nhiên ngay khi Con ngẫm ngộ Lẽ Nhiên. Con nhất nhiên thông nhiên tỏ tường mọi vốn nhiên, bỗng nhiên Con hòa nhiên ngay trong thực tại. Tâm thức Con được thông nhiên sáng trong như nhiên thể nhiên vốn là.

Huynh Đệ Tỷ Muội Vô Tận Không cùng hội nhiên luận lý khai ngộ hòa nhiên thể tương tác các ý nhiên thông nhiên thấu nhiên về lẽ Không Vô Tận.

Nhiên Niên, Con cảm tạ ơn Người đã cho chúng Con được trải nghiệm du nhiên, biết cảm nhiên, định nhiên để ứng nhiên, hóa nhiên bất tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thúy Thanh Không – Trương Thị Thúy).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Sư Phụ Trần Thanh Nghị, Người là bậc vĩ nhiên mà lẽ thông nhiên đã tỏa nhiên đến vô tận tâm thức. Bất kì ai hướng nhiên về Vô Tận Không đều có thể cảm nhiên được sự ứng nhiên của Người ở muôn nơi. Người quá đỗi giản dị mà hòa nhiên với thực tại thật nhiên như hơi thở, không khoảng cách với nhữg ai mà Người tiếp xúc.

Thế giới này trở nên diệu nhiên khi Người đắc nhiên mà như nhiên hiển lộ. Dòng biến nhiên trôi qua sẽ không bao giờ lặp lại, những phút giây chúng Con được ở bên Người, lắng nghe Người thoại nhiên giảng giải về Lý Nhiên, thật gần gũi mà thấu nhiên ấm áp lạ kì. Người truyền dạy ý nhiên để chúng Con có được những hạnh nhiên mà hòa nhiên vô tận. Chúng Con cứ ngỡ Người nói những điều đương nhiên, mà Lý cao sâu được hóa nhiên đến vỡ òa. Cách Người nói về Lẽ Tạo Hóa cũng nhẹ nhàng như cơn gió du nhiên chốn huệ nhiên để tâm thức Con được vẹn nhiên như lẽ mặc nhiên phải thế. Con trụ thần nghe mà thấy thật hữu nhiên. Tâm thức chúng Con tựa nhành khô được tưới nước, bỗng tươi nhiên vươn mình tỉnh dậy và bung tỏa nét hoàn nhiên trong Con vốn vậy.

“Tượng nào Lý đó”, cách Sư Phụ nói và Sư Phụ làm, điều đó hiển nhiên thống nhất thân tâm, tường nhiên mà về nhất nhiên hòa vào Tạo Hóa. Mỗi câu Lý của Người là một kho tàng tuệ nhiên vô giá, hàng trăm câu Lý thì sức lan tỏa của tánh nhiên sẽ là hằng nhiên và mãi mãi.

Nhiên Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiên thông nhiên mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Lan Liễu Không – Lê Thị Lan).

NHIÊN NIÊN – VÔ TẬN KHÔNG

Nhiên Niên, Con xin lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị, bậc vĩ nhiên đã khai sáng nhiên Lý diệu vi cho tất thảy chúng Con hòa nhiên! Điều này Con cứ ngỡ như một giấc mơ bởi diệu nhiên nó vượt ngoài tâm tưởng con người!
Trước đây Con cũng như một số Huynh Đệ Tỷ Muội vẫn loay hoay đi tìm lẽ sống đời Mình. Rồi thuận nhiên mà Con được gặp Người, được Người chỉ dạy trong mọi việc. Đủ duyên Người khai sáng Trường Thiền Vô Tận Không để rồi Nhiên Thiền lan tỏa tự nhiên như hơi thở. Lý Nhiên bao trùm tất thảy nên nghiễm nhiên chúng Con sâu sắc, thấu sâu nơi Mình mà quán thông Lẽ Nhiên vô tận!
Con trở nên một con người với tâm thức khác khi được Người khai sáng và hòa hóa cùng Huynh Đệ Tỷ Muội mỗi phút giây, đó là những diệu nhiên! Con thấu nhiên nên tỏ tường lẽ sống đời Mình mà trân quý từng thực tại! Đây là điều tuyệt nhiên của đời người. Không thấu về Lẽ Nhiên thì dù có sống 1000 năm cũng chỉ để ngắm nắng mưa mà thôi! 
Khi thấu tánh nhiên thì dụng nhiên để mà hòa nhiên như lẽ dĩ nhiên phải thế. Sự việc đến và đi thì Con đã trở nên điềm nhiên hành nhiên mà mọi sự lý thuận nhiên. Khi nhìn lại, không ít lần Con ngạc nhiên với chính Mình, chính những diệu nhiên mà Mình trải nghiệm. Huệ nhiên vì vậy mà bung tỏa trong mọi sự mà Con dụng. Hiển nhiên cuộc đời Con và gia đình đã biến nhiên đủ đầy và ấm áp. 
Tuy Nhiên có lẽ không thể dùng ngôn từ còn giới hạn ở thời điểm này để diễn đạt những đắc nhiên trong hành nhiên dụng Lý mà Con đã trải qua. Chỉ có thể nói rằng đó là vốn nhiên đủ đầy đương nhiên sẽ hiển hiện khi Con ngày càng sâu sắc hơn bản thể của Mình.
Chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị, bậc toàn nhiên khai sáng Lẽ Nhiên để tất thảy như nhiên!

(Thiền Giả Vô Tận Không).

Bình luận (78)

Gửi bình luận