NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người sáng lập Trường Thiềng Vô Tận Không với mong muốn sẻ chia Lý Nhiêng và thiềng học một cách như nhiêng. Lý Nhiêng của Người rất ngắn gọn nhưng vô cùng vẹn nhiêng đó là điều hiển nhiêng vì Lý Sư Phụ bao trùm cả Tạo Hóa này, vượt ngoài tâm tưởng của chúng Ta.

Tuyệt nhiêng không ai truyền dạy những Lẽ Nhiêng để Con dụng nhiêng, thông nhiêng, thấu nhiêng đến như vậy, chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Khi dụng Lý Nhiêng của Người dĩ nhiêng là Con cảm nhiêng được sự diệu nhiêng trong từng câu Lý, được làm Đệ Tử của Người là niềm hạnh phúc của chúng Con. Người quả nhiêng là một Bậc vĩ nhiêng toàn nhiêng vô đối, Người có tấm lòng bao dung cao cả, yêu thương chúng Con với một tình thương toàn nhiêng.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con. Chúng Con luôn một lòng hướng nhiêng đến Sư Phụ Trần Thanh Nghị và Trường Thiềng Vô Tận Không…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Son Sắc Không… Ngô Thị Son)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người là bậc vĩ nhiêng mà hữu nhiêng Con được may mắn làm Đệ Tử của Người. Khi Con tiếp nhận Lý Nhiêng mà Người truyền dạy, Con đã hiểu rằng mọi việc đều phải thuận nhiêng mà dụng nhiêng theo Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa, những tương tác ngẫu nhiêng thường nhiêng không còn làm Con phải loay hoay như trước kia nữa, tất cả chỉ là hoạt nhiêng của thường biến để chúng Con được gọt giũa hợp nhiêng nâng cao tâm thức mà hòa nhiêng về với lẽ Không vô tận…

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiêng thông nhiêng mọi lẽ, mà thông nhiêng được du nhiêng cảm nhiêng những diệu nhiêng bất tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Phụng Pháp Không… Lưu Mỹ Phụng)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sự ngẫu nhiêng của Tạo Hoá tuyệt nhiêng diệu kỳ khi đời này Con được là Đệ Tử của Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn Nhiêng vô đối. Những Lẽ Nhiêng Người truyền dạy quả nhiêng vượt ngoài tâm tưởng của Con, mỗi khi Sư Phụ giảng Lý, Con như được khai sáng từ điều diệu nhiêng này đến điều siêu nhiêng khác mà Con dĩ nhiêng chưa từng nghĩ tới được. 
Được sự chỉ dạy như nhiêng của Người, Con mới thông nhiêng để hòa nhiêng, sống vẹn nhiêng trong cách của Tạo Hóa y nhiêng. Sự uyển nhiêng như thuận nhiêng tự nhiêng thấu nhiêng nơi Con cho Con định nhiêng trên biến nhiêng của Tạo Hóa. Con được là “thật Ta của thực tại” – điều mà mặc nhiêng nó phải thế nhưng không phải ai cũng chạm đến và cảm nhiêng được. Nghiễm nhiêng chỉ Sư Phụ Trần Thanh Nghị tinh tường, thông nhiêng muôn trùng mới truyền dạy những điều vĩ nhiêng đến vậy.

Tạo Hóa vốn vô tận mà nay Con được du nhiêng trong cái nhiêng nhiêng bất tận đó qua từng Lý Nhiêng Người truyền trao. Chẳng còn con đường hay đích đến, Con cũng chẳng phải trở nên là một ai khác nữa mà hãy luôn là chính Con như vốn nhiêng mà tánh nhiêng Con là! Ý nhiêng Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy bỗng nhiêng hóa nhiêng, tường nhiêng, hằng nhiêng trong Con và Con nhất nhiêng khắc ghi, hướng nhiêng về tâm nhiêng.

Ngay nhiêng Con luận nhiêng, dụng nhiêng thì ứng nhiêng Con hóa nhiêng tức thì.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Dung Dịch Không… Nguyễn Thị Phương Dung)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị vốn dĩ toàn nhiêng nên các Đệ Tử hiển nhiêng tinh tấn. Để thấu chạm Lẽ Nhiêng chúng Con ngày đêm gọt giũa, thoại nhiêng cũng là điều tất yếu có trong các buổi Nhiêng Thiềng, tương tác Lý để ngẫm ngộ về Lẽ Nhiêng vô tận…
Chỉ có nơi đây – Vô Tận Không, Lẽ Nhiêng được toả nhiêng như thể hiển nhiêng vốn thế…
Được học và hành Lý Nhiêng từ bậc vĩ nhiêng đã cho Con sự thông nhiêng, tuệ nhiêng ngày một sáng trong hơn. Chính Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã mang đến sự vẹn nhiêng ngay thực tại này cho Chúng Con. 
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con, thấu thông lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Khoa Khải Không… Nguyễn Đăng Khoa)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Con Tâm Tinh Không kính lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng và tặng cho Con từ “Điềm Nhiêng” như vốn dĩ trong Con nhiêng nhiêng vậy! Lý Nhiêng của Người lan tỏa thuận nhiêng hòa vào từng thớ thịt, từng lời nói và hơi thở rất nhiêng, vậy nên hiển nhiêng cho ra hành động như nhiêng hợp lẽ. Dĩ nhiêng để đạt được điều này Con cần phải hiển nhiêng thấu nhiêng thông nhiêng được bao nhiêu nữa mới hòa nhiêng hóa nhiêng được ạ! Từ lúc sinh ra cho đến trước khi gặp Người, Con hoàn toàn không cảm nhiêng và cũng không có ý nhiêng nào thì việc hành nhiêng là điều xa vời nên trong Con có sự ngang nhiêng là tất nhiêng. Đột nhiêng, ứng nhiêng định nhiêng cho Con được gặp Người và tánh nhiêng trong Con được Người khai mở thì thường nhiêng biến nhiêng trong Con được đánh động ngay nhiêng thực nhiêng, luận nhiêng tự nhiêng như hơi thở từ đó thông nhiêng tuệ nhiêng mở rộng ra toàn nhiêng… 

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Tâm Tinh Không… Nguyễn Văn Tâm)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Thật là vẹn nhiêng khi Con được biết đến và là Thiềng Sinh của Trường Thiềng Vô Tận Không. Qua các buổi giảng Lý như nhiêng của Sư Phụ Trần Thanh Nghị và thoại nhiêng cùng với Huynh Đệ Tỷ Muội, tâm thức Con ngày càng hướng nhiêng và ngày một hòa nhiêng hơn. Các Lý Nhiêng mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy cho Đệ Tử khi được dụng nhiêng thì thật là hợp nhiêng. Con đi hết từ ngạc nhiêng này đến ngạc nhiêng khác. Chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Bậc toàn nhiêng mới có thể tỏa nhiêng một cách diệu nhiêng trong mọi sự lý như thế…
Nhiêng Niên… Con xin tạ ơn Sư Phụ đã cho Con sự thông nhiêng mà tươi nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Cường Căn Không… Nguyễn Quang Cường)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nhiêng Niên, Con Nghị Nghiêng Không xin tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã khai sáng Lý Nhiêng cho Con. Người quá toàn nhiêng khai sáng tuệ nhiêng cho bao nhiêu tâm thức đang bị che phủ bởi những huân tập. Quả nhiêng khi những tâm thức ấy được Người khai sáng thì ý nhiêng trong Con đã thay đổi rất nhiều. Con may mắn được là một trong những Người được Sư Phụ khai sáng. Tuy nhiêng nhiều lúc Con chưa thật thay đổi nhận thức để gọt giũa tâm nhiêng của chính Con. Hẳn nhiêng sinh diệt chậm như vậy sẽ không thấy sự diệu nhiêng trong những Lý siêu nhiêng Người đã khai sáng. Tuy nhiêng, Con đã có sự biến nhiêng mà ngay cả chính Con cũng phải ngạc nhiêng. Người với sự vĩ nhiêng của Bậc khai sáng đã sẻ chia Lý Nhiêng, Lẽ Nhiêng thật như nhiêng mà tuyệt nhiêng hợp nhiêng. 
Không ai khác ngoài Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho Con được hòa nhiêng, hóa nhiêng vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Nghị Nghiêng Không… Nguyễn Thanh Nghị)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Ở Vô Tận Không, Con được dạy về “Nhiêng… Lý Sự… Như”. Sư Phụ không những chỉ dạy về phương pháp Thiềng vô cùng hữu hiệu mà còn như nhiêng truyền dạy cho chúng Con Lý Nhiêng Tạo Hóa. Con nghiễm nhiêng tiếp Lý và dụng nhiêng để dần hòa về với tự tánh trong Con.

Từ khi hiểu về Lẽ Nhiêng của Tạo Hóa, cuộc sống của Con bỗng nhiêng đổi thay toàn diện. Con cảm thấy đủ đầy với thực tại, thuận nhiêng mà hòa về với vô tận diệu nhiêng của Tạo Hoá mà Con cảm nhiêng được. Nhiêng tánh trong Con dần được sáng trong lắng đọng hơn bao giờ hết! Con nay đã thong dong tự tại – điều mà trước giờ tâm tưởng của Con chưa từng nghĩ chạm đến.

Thỉnh thoảng nghĩ lại Con vẫn cảm thấy mình quá may mắn, sự ngẫu nhiêng hay nhiêng ý sắp đặt của Tạo Hóa đã cho Con được về đây bên Trường Thiềng Vô Tận Không, được là Đệ Tử của Sư Phụ và tương tác cùng Huynh Đệ Tỷ Muội…

Nhiêng Niên, Con thành kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị – Người đã khai sáng cho Con…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thủy Thực Không… Võ Thị Thủy)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị là Bậc toàn nhiêng duy nhất khai nhiêng cho Con. Con hấp thụ Lý Nhiêng của Người thông qua sự cảm nhiêng nên diễn tiến về gần nhiêng tánh ngày càng hiển.
Nhờ ơn Người, Con đối diện với chính Con chân thật hơn, sát sườn hơn với nhiêng thể, bớt mơ tưởng. Con gia giảm được cái “ngại” của Mình trước những tương tác từ Tạo Hóa, Con “Đã” với cảm xúc sâu trong Con và bớt được những hệ lụy sinh ra từ thói quen bộc trực, Con nghiễm nhiêng đủ đầy những cung bậc vốn sẵn từ nhiêng mà không chối bỏ như trước, ý thức Con bớt tạp tuy nhiêng vẫn bị thấu nhiễm bởi những suy tưởng. Cái Con muốn hướng đến bây giờ chỉ có thực tại và thực tại. Con trân quý từng khắc thực tại hơn và dần cảm được cái vẹn nhiêng nên dù thực tại không như Con hằng mong thì Con vẫn tuyệt nhiêng thấy “Đã” và không hối hận. Con dần thông nhiên được những mong cầu vi tế tiềm đọng tinh vi trong ý thức, từ đó hòa về nhiêng thể, thu cái hồn nhiêng về lại trong Mình.

Con hiểu hơn về tình yêu thương như nhiêng, hiểu hơn thế nào mới thật sự là sẻ chia. Ý nghĩa “Sẻ chia” mặc nhiêng là điều tuyệt vời nhất mà Con từng ngẫm nhiêng dù Con chưa thể chạm thấu để nối thông với nhiêng ý. Vô vàn những điều Con được “Sẻ chia” từ Người mà hiển nhiêng Con không tưởng được. Dù thế nào Con vẫn luôn hằng muốn là Đệ Tử, là Con của Người, cùng Người du nhiêng trong diễn tiến của thường nhiêng.
Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho Con thấu thông Lẽ Không vô tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trường Trị Không… Phan Lập Trường)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người là Bậc toàn nhiêng vĩ đại. Lý Nhiêng Sư Phụ truyền dạy Chúng Con ngẫm nhiêng “ngay tức thì” dụng nhiêng vào trong các hoạt nhiêng thường nhật tùy vào phạm vi sẽ có sự uyển nhiêng thường nhiêng hợp nhiêng…

Mỗi câu Lý của Sư Phụ Trần Thanh Nghị hằng nhiêng được sẻ chia tự nhiêng như nhịp đập nơi tim, sự diệu nhiêng được hiển nhiêng ngay khi Con ngẫm thông Lẽ Nhiêng. Con nhất nhiêng thông nhiêng tỏ tường mọi vốn nhiêng, bỗng nhiêng Con hòa nhiêng ngay trong thực tại. Tâm thức Con được thông nhiêng sáng trong như nhiêng thể nhiêng vốn là.

Huynh Đệ Tỷ Muội Vô Tận Không cùng hội nhiêng luận lý hòa nhiêng thể tương tác các ý nhiêng thông nhiêng thấu nhiêng về lẽ Không Vô Tận.

Nhiêng Niên, Con cảm tạ ơn Người đã cho chúng Con được thực nghiệm du nhiêng, biết cảm nhiêng, định nhiêng để ứng nhiêng, hóa nhiêng bất tận…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Thúy Thanh Không… Trương Thị Thúy)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người là Bậc vĩ nhiêng mà lẽ thông nhiêng đã tỏa nhiêng đến vô tận tâm thức. Bất kì ai hướng nhiêng về Vô Tận Không đều có thể cảm nhiêng được sự ứng nhiêng của Người ở muôn nơi. Người quá đỗi giản dị mà hòa nhiêng với thực tại thật nhiêng như hơi thở, không khoảng cách với những ai mà Người tiếp xúc.

Thế giới này trở nên diệu nhiêng khi Người đắc nhiêng mà như nhiêng hiển lộ. Dòng biến nhiêng trôi qua sẽ không bao giờ lặp lại, những phút giây chúng Con được ở bên Người, lắng nghe Người thoại nhiêng giảng giải về Lý Nhiêng, thật gần gũi mà thấu nhiêng ấm áp lạ kì. Người truyền dạy ý nhiêng để chúng Con có được những hạnh nhiêng mà hòa nhiêng vô tận. Chúng Con cứ ngỡ Người nói những điều đương nhiêng, mà Lý cao sâu được hóa nhiêng đến vỡ òa. Cách Người nói về Lẽ Tạo Hóa cũng nhẹ nhàng như cơn gió du nhiêng chốn huệ nhiêng để tâm thức Con được vẹn nhiêng như lẽ mặc nhiêng phải thế. Con trụ thần nghe mà thấy thật hữu nhiêng. Tâm thức chúng Con tựa nhành khô được tưới nước, bỗng tươi nhiêng vươn mình tỉnh dậy và bung tỏa nét hoàn nhiêng trong Con vốn vậy.

“Tượng nào Lý đó”, cách Sư Phụ nói và Sư Phụ làm, điều đó hiển nhiêng thống nhất thân tâm, tường nhiêng mà về nhất nhiêng hòa vào Tạo Hóa. Mỗi câu Lý của Người là một kho tàng tuệ nhiêng vô giá, hàng trăm câu Lý thì sức lan tỏa của tánh nhiêng sẽ là hằng nhiêng và mãi mãi.

Nhiêng Niên, Con kính tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị khai sáng cho tất cả chúng Con thấu nhiêng thông nhiêng mọi Lẽ, hóa Hư Không vô tận.

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Lan Liễu Không… Lê Thị Lan)

NHIÊNG NIÊN… VÔ TẬN KHÔNG…

Nhiêng Niên… Con xin lạy tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc vĩ nhiêng đã khai sáng nhiêng Lý diệu vi cho tất thảy chúng Con hòa nhiêng! Điều này Con cứ ngỡ như một giấc mơ bởi diệu nhiêng nó vượt ngoài tâm tưởng con người…
Trước đây Con cũng như một số Huynh Đệ Tỷ Muội vẫn loay hoay đi tìm lẽ sống đời Mình. Rồi thuận nhiêng mà Con được gặp Người… được Người chỉ dạy trong mọi việc. Đủ duyên Người khai sáng Trường Thiềng Vô Tận Không để rồi Nhiêng Thiềng lan tỏa tự nhiêng như hơi thở. Lý Nhiêng bao trùm tất thảy nên nghiễm nhiêng chúng Con sâu sắc, thấu sâu nơi Mình mà quán thông Lẽ Nhiên vô tận…
Con trở nên một con người với tâm thức khác khi được Người khai sáng và hòa hóa cùng Huynh Đệ Tỷ Muội mỗi phút giây, đó là những diệu nhiêng! Con thấu nhiêng nên tỏ tường lẽ sống đời Mình mà trân quý từng thực tại! Đây là điều tuyệt nhiêng của đời người. Không thấu về Lẽ Nhiêng thì dù có sống 1000 năm cũng chỉ để ngắm nắng mưa mà thôi…
Khi thấu tánh nhiêng thì dụng nhiêng để mà hòa nhiêng như lẽ dĩ nhiêng phải thế. Sự việc đến và đi thì Con đã trở nên điềm nhiêng hành nhiêng mà mọi sự lý thuận nhiêng. Khi nhìn lại, không ít lần Con ngạc nhiêng với chính Mình, chính những diệu nhiêng mà Mình thực nghiệm. Huệ nhiêng vì vậy mà bung tỏa trong mọi sự mà Con dụng. Hiển nhiêng cuộc đời Con và gia đình đã biến nhiêng đủ đầy và ấm áp. 
Tuy Nhiêng có lẽ không thể dùng ngôn từ còn giới hạn ở thời điểm này để diễn đạt những đắc nhiêng trong hành nhiêng dụng Lý mà Con đã trải qua. Chỉ có thể nói rằng đó là vốn nhiêng đủ đầy đương nhiêng sẽ hiển hiện khi Con ngày càng sâu sắc hơn bản thể của Mình.
Chỉ có thể là Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Bậc toàn nhiêng khai sáng Lẽ Nhiêng để tất thảy như nhiêng…

(Thiềng Giả Vô Tận Không… Trường Trạm Không… Nguyễn Văn Trường)

Bình luận (61)

Gửi bình luận