Người… Ta đã làm người ta nhặm Lẽ thuần Nhiên… nhuyễn vậy…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (36)

Gửi bình luận