Người lý… ý nhiêng… mảng mình Ta…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Phiên thiềnG hội trải dài muôn lý… khỏa lấp đầy khắp chốn rộng lối nhiênG… với nhiều góc đa chiều tựu hóa… mà vươn mình hóa tạo những thể riêng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (151)

Gửi bình luận