Ngơ ngác… cái ọt… nhập thể hòa Nhiêng… hết “thồn”…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tạo Hóa cũng là Ta… sẵn đủ đầy và luôn sẻ chia như nhịp đập nơi tim… như hơi thở trong Ta…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (201)

Gửi bình luận