… muôn thể… thuở nào… cũng thế… Vô Tận Không…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Ai rồi cũng… sẵn đây nhiênG chất… rồi tất cả… tương tạo tựa khônG…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (70)

Gửi bình luận