DUYÊN THIỀN

Này cái tôi si mê
Ngươi hãy dừng ngay lại
Hãy lắng nghe Tạo Hóa
Đang thì thầm bên tai

Này cái tôi si mê
Ngươi đừng làm phép nữa
Ta đã hiểu rất rõ
Bản chất của nhà ngươi
Ngươi chỉ là ảo ảnh
Của tâm trí mà thôi
Vì thế hãy im lặng
Để Ta quay trở về

Quay về nghe thì dễ
Nhưng không dễ chút nào

Bao nhiêu là cám dỗ
Luôn bám vào tâm Ta
Rồi si mê xuất hiện
Tham sân cũng hùa vào
Tấn công vào bộ não
Vẫn còn đang tự hào
Tự hào vì Mình cao
Hơn rất nhiều người khác
Miệng thì luôn nói Lý
Nhưng liệu có hành không?

Chỉ Lý thôi chưa đủ
Phải áp nó vào đời
Áp đến khi nhuần nhuyễn
Ta bỗng thấy diệu kỳ

Ôi sao thong dong quá
Không vướng bận điều chi

Tâm Ta luôn thường trụ
Nhất hay nhị nơi Ta

Bao muộn phiền tan biến
Niềm vui cũng tan theo
Nghiệp lực cũng từ đó
Mà hóa giải dần dần

Bạn Tôi ơi đừng vội
Hãy trụ thần từng giây
Ngẫm Lẽ Nhiên cuộc sống
Hành sự hóa Hư Không.

Ta xa nhau từ thuở
Rồi nay được trùng phùng
Bạn Thiền ơi hãy nhớ
Thực tại này hóa Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trần Phi Long – Long Lẫy Không – ngày 5/1/2018)

VỐN NHIÊN

Không ngày cũng không đêm
Hòa cùng dòng thường biến
Ngẫm ngộ lẽ Như Nhiên
Tâm thức Ta chuyển biến.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Ngô Thị Ngoan – Ngoan Nghiêm Không – ngày 28/9/2018)

TRỤ THẦN

Tốt xấu, đúng sai – tâm phân biệt
Nhị nguyên nên cứ mãi trôi xa
Ý niệm lăn tăn không nơi trụ
Thân đây tâm đó sao cân bằng
Dừng lại, an nhiên Ta tĩnh tại
Thong dong tinh tấn thể như nhiên.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Trần Ngọc Huyền – Huyền Hữu Không – tháng 1/2018)

Bình luận (26)

Gửi bình luận