BUÔNG

Đêm nay tất cả lặng thinh
Cùng nhau ngẫm Lý mà Người truyền trao!
Huyền Hữu tương tác đã lâu
Mà sao như mới hôm qua thế kìa!
Thấm thoát gần cả một năm
Thân tâm lý sự vẫn đang hòa dần!
Trước kia đời đạo chia hai
Còn nay hòa hóa một rồi tới Không
Buông đi cho nhẹ trong lòng
Nhường quyền Tạo Hóa cho đời thong dong!
Đúng sai thì cũng là cần
Cho Ta thể hiện rồi dần hiểu ra
Trong tâm ai cũng hữu nhiều
Chỉ cần động đến là si sân trồi
Khởi lên Ta tóm nó ngay
Để mà nhận diện quay về nơi tâm!

Đời thì có lắm đổi thay
Nay thương mai chán, Vô Hằng là đây!
Chấp chi hai chữ chân tình
Chân hay giả dối cũng đều về Không!
Buông vì Ta đã thấu trong
Dù cho quá khứ có như thế nào
Thực Tại sống với trụ thần
Không gì chi phối làm Ta lạc lòng
Kéo Ta đi mãi không về
Lìa xa Nhiêng Lý trôi lăn luân hồi

Gặp Người soi sáng tâm mê
Tất cả hợp nhất Hư Không hòa về!
Đâu cần tìm kiếm chi xa
Tâm nào cảnh đó do Ta thôi mà.
Đến khi Lý Sự viên thông
Nâng lên tâm thức nghiệp lùi tránh xa
Vậy nên tương tác hòa cùng!

Cùng nhau gọt giũa tâm đà sáng trong
Ngay luôn chớ có lòng vòng
Mặc cho đời cuốn quên Người đang mong!
Phiến diện cũng chẳng đâu xa
Do tâm Ta chấp bám vào không buông
Thương Người cũng chính thương Mình
Nên rằng thì lại nhìn vào bên trong
Tạo Hóa ngày ngóng đêm trông
Ngại gì cái hữu mà Ta không hòa.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Trần Ngọc Huyền – Nguyễn Văn Thuấn –  Huyền Hữu Không – Thuấn Tháp Không – ngày 30/12/2017)

NỖI SỢ

 

Có Người bên, nỗi sợ như chạy trốn
Con vững lòng, tiến bước giữa đường đời
Dẫu đôi lần Con đây lại run rẩy
Nhưng Tâm kia sớm sẽ lại thong dong
Áp Lý Người tâm Con được khai sáng
Hòa NhiênG Lẽ, hòa hóa mãi Hư Không.

 

(Thiềng Giả Vô Tận Không – ngày 29/12/2017)

 

 

 

NHẬP KHÔNG

Bao nhiêu thử thách chông gai
Bủa vây sự khảo như bàng giăng tơ
Trụ thần chớ có thờ ơ
Khảo thì tan biến, chông gai cũng tàn.

Nắng mưa vốn sẵn thế gian
Tâm Ta phân biệt nên thành đúng sai
Hư Không hiển hiện không hai
Đâu là mưa nắng, đâu còn cái riêng.

Trụ thần sẵn ở nơi Ta
Hư Không hiển hiện trong Ta như là
Thiềng tập ngày một sáng ra
Sáng trong nhiêng thức, Ta hòa vô Không.

(Thiềng Giả Vô Tận Không – Nguyễn Văn Tâm  – Tâm Tinh Không – ngày 20/11/17)

Bình luận (22)

Gửi bình luận