NGẢ CÁI HỮU

Tự bao đời cứ ngỡ Ta độc lập

Cái hữu này cũng theo đó mà nên

Rồi năm tháng với tâm bám chấp

Ngã càng cao, tâm phân biệt càng xa

Cái tự đắc khi Ta thành tựu

Ấy là khi cái hữu lại lên.

Vô minh Ta không thấy vô hữu

Cứ nhìn ra lại nghĩ Ta hơn người.

Ta cứ tưởng ngộ thông là tự chứng.

Không hiểu rằng: ai chứng giám cho Ta?!

Cứ như thế, tâm nhị nguyên còn mãi!

Nhất Nguyên kia vẫn cứ mãi xa xôi.

Bỗng giật mình khi Sư Phụ khai sáng

Chợt nhận ra Ta lẩn quẩn, loanh quanh.

Cái chứng ngộ cũng là vô hữu

Nhờ ơn Người khai sáng mà nên

Soi thấu kỹ tất cả đều vô hữu

Thân thể Ta, hay vạn lý rã tan.

Ta trụ thần quan sát tâm chuyển biến.

Ngã đi ra, đây cái hữu lung lay

Ta bừng tỉnh phút giây ngả cái hữu

Rồi vỡ oà – Ôi! Nhiên Lý diệu vi!

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 21/10/2017)

HỮU KHÔNG LÀ CHI

Hữu làm đời mệt lả

Buông hữu – đời thăng hoa

Trụ thần từng khoảnh khắc

Hữu không chen tới được

Nói, làm ngay trực chỉ

Hữu chẳng còn là chi.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Bùi Thị Hoa – Hoa Hiển Không, ngày 29/10/2017)

 

ĐỜI VÀ ĐẠO

Ngày còn ngô nghê Con chẳng màng đời đạo.

Gặp Người rồi biết đời đạo chẳng hai.

Rồi từng ngày Lý Người, Con gọt giũa

Con trở về rồi đời đạo như nhiên.

 (Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Văn Thuấn – Thuấn Tháp Không, ngày 21/11/2017)

 

THONG DONG

Thong dong, tự tại đời vô ngại

Tâm tịnh, thản nhiên đạo vẹn toàn

Tinh tấn, nhờ Lý Nhiên khai sáng

Nhất tâm, thiền tọa sự viên thông.

(Thiền Giả Vô Tận Không  – ngày 21/12/2017)

 

Bình luận (46)

Gửi bình luận