… liềnG đây… trước đó… mãi về sau…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Mãi những tương ứng viền thêm ý… đăng đăng nhuyễn lý… điền theo kẻ… lẽ đượm truyền… y sao khắc chạm… là diễn dài… tương hóa… tương như…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (140)

Gửi bình luận