Lẽ Tạo Hóa…

Lẽ Tạo Hóa thường biến huyền vi bất tận chứa trong từng câu Lý tinh hoa toàn nhiên vô tận.

Sư Phụ Trần Thanh Nghị nghiễm nhiên là bậc vĩ nhân huyền diệu, thông nhiên tinh tường mà dụng nhiên nơi nơi trong mỗi câu Lý làm sáng trong lẽ Nhiên khắp muôn trùng Tâm Thức.

 

Bình luận (34)

Gửi bình luận