Ko nhịp lơ… thường thở sang thu…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Đầy vơi hơi thở… phẳng đều trăng… thu thì vừa đủ… khép đầm ánh sao…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (141)

Gửi bình luận