Kính mừng sinh nhật Sư Phụ Trần Thanh Nghị, các Thiền Giả Vô Tận Không hòa nhiên đủ đầy, trọn vẹn thực tại bên Sư Phụ kính yêu!

Bình luận (310)

Gửi bình luận