Không… Nhiêng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
khong_khi_tu_nhieng_Su_Phu_Tran_Thanh_Nghi_Vo_Tan_Khong

KHÔNG… khí tự… NHIÊNG
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (120)

Gửi bình luận