… Sẻ Chia không phải là làm từ thiện mà sự Sẻ Chia chỉ đơn giản giống như hơi thở… Hơi thở các Con tự nhiêng thế nào thì việc Sẻ Chia… cũng tự nhiêng như thế đó…
Tạo Hóa cũng là Con… sẵn đủ đầy và luôn sẻ chia như nhịp đập nơi tim… như hơi thở trong Con…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Không… biết trái tim bên trong Ta đập bao nhiêu… nhịp một ngày và hơi thở kia thản nhiêng vào ra bao nhiêu lần một phút… thì việc Sẻ Chia của Ta cũng chẳng nghĩ bàn… mà nó vốn tự như nhiêng là…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bình luận (209)

Gửi bình luận