Không… biết trái tim bên trong Ta đập bao nhiêu… nhịp một ngày và hơi thở kia thản nhiên vào ra bao nhiêu lần một phút… thì việc Sẻ Chia của Ta cũng chẳng nghĩ bàn… mà nó vốn tự như nhiên là…
Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bình luận (68)

Gửi bình luận