Khi không tết cái uhm…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Khi Ko liềnG XuânG… Ko Ko… vô Tết…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (148)

Gửi bình luận