Liền tay… nối thế thạo thông

Một thể đan xen vỡ lẽ thường…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

 

Bình luận (173)

Gửi bình luận