Hư Không

Ý Thức: Sư Phụ Trần Thanh Nghị nói Lý về Hư Không tuyệt quá!

Tiềm Thức: Tui cũng vào trang Vô Tận Không xem rồi và thấy rất tâm đắc!

Ý Thức: Hồi nhỏ, Ông có hư không mà bây giờ đọc “Hư Không” lại thích thú vậy?!

Tiềm Thức: Hình như hồi đó Tui hư nhất lớp!

Ý Thức: Tui hư hơn Ông nữa nè!

Tiềm Thức: Trời! Cứ ngỡ hư nhất là đỉnh rồi mà còn có hư hơn của nhất nữa thì thật là vô tận diễn tiến ngữ cảnh quá! Vì “Hư Không” vốn dĩ không có cái cùng tận của biến hợp!

Ý Thức: Vậy Ông cũng “ Hư Không”, Tui cũng “Hư Không”, hai đứa Mình toàn “Hư Không”!

Tiềm Thức: Chỉ có Ông mới hiểu Tui nhất.

Ý Thức: Ơ! Ông còn hiểu Tui hơn.

Tâm Thức: Thôi! Cứ nói nhất với hơn hoài là tới “Hư Không” nữa đó mấy Má!

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bình luận (118)

Gửi bình luận