Hư Không…

Tâm Thức: Sư Phụ Trần Thanh Nghị nói Lý về Hư Không tuyệt quá…

Ý Thức: Tui… cũng vào trang Vô Tận Không xem rồi và thấy rất tâm đắc…

Tâm Thức: Hồi nhỏ Ông có hư không mà bây giờ đọc “Hư Không” lại thích thú vậy…?!

Ý Thức: Hình như hồi đó Tui hư nhất lớp…

Tâm Thức: Tui hư hơn Ông nữa nè…

Ý Thức: … Cứ ngỡ hư nhất là đỉnh rồi mà còn có hư hơn của hư nhất nữa thì thật là vô tận diễn tiến ngữ cảnh quá… Vì… Hư Không… không là không gì… mà lẽ tiến hợp liên tục… tiếp biến diễn hóa cái vô ngần… của Tạo Hóa…

Tâm Thức: Vậy Ông cũng “ Hư Không”… Tui cũng “Hư Không”… hai đứa Mình toàn “Hư Không”…

Ý Thức: Chỉ có Ông mới thấu hiểu Tui nhất…

Tâm Thức: Ông còn thẩm thấu Tui hơn…

Nhiêng Thức: Cứ nói nhất với hơn hoài là tới “Hư Không” nữa đó mấy Thức…

Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Bình luận (118)

Gửi bình luận