Ta thật là nhỏ bé… Tạo Hóa còn nhỏ hơn…

 

 

 

Gửi bình luận