Tạo Hóa cũng là Ta… sẵn đủ đầy và luôn sẻ chia như nhịp đập nơi tim… như hơi thở trong Ta…

 

 

 

Gửi bình luận