Như thể mọi ngôn từ của Vô Tận Không được mọi người sẻ chia rộng khắp trên mọi phương diện.

Lý Nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị - Trường Thiền Vô Tận Không
Bình luận (79)

Gửi bình luận