Như thể… mọi ngôn từ của Vô Tận Không được mọi người sẻ chia rộng khắp… trên mọi phương diện…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (148)

Gửi bình luận