Hòa… Hóa…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Hòa vô tận Không… Hóa Không vô tận…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (71)

Gửi bình luận