… hiệnG thực thông NhiênG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Đẹp nhất… thời khắc Đông thiềnG rõ ngay đây… hơn bao giờ… hiệnG thực tại nơi này…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (140)

Gửi bình luận