… Góc thông NhiênG thức…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Trang hoàng nơi tất cả trí tưởng… bật sáng lên tâm thức… đối thể ứng biến… mà nhiênG thức trong Con…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (149)

Gửi bình luận