… G… Vô Tận Không…

 

… G… Vô Tận Không… … 3… 2… 1… G… NhiênG hòa vô tận… điểm thời hóa KhônG… Vô Tận KhônG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (71)

Gửi bình luận