Đủ đầy… Đã…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Ngay khi tâm thế bên trong Con đủ đầy… thì ngay luôn Tâm Thức Con vươn xa bên ngoài rộng khắp…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Gửi bình luận