Đổi thay… Biến thường…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tạo Hóa đổi thay… ngay luôn Ta đổi thay…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (134)

Gửi bình luận