Diệu vi Thai Thiềng…

Mẹ ngồi xuống đanG tay vào Thiềng
Nhẹ như Nhiêng hơi thở diệu vi
Bao lo toan, mệt mỏi dần trôi
Giây phút này chỉ Con và Mẹ

Lạ lắm thay, Mẹ quên đi cơn nghén
Bao hờn giận bỗng chốc tiêu tan
Cảm xúc cân bằng Mẹ tìm lại
Thực tại đủ đầy thắm yêu thương…

Chỉ Thiềng thôi sao vi diệu thế
Mẹ trụ hòa giao cảm cùng Con
Hòa làm một trong từng nhịp đập
Gửi trọn tâm, tình, ý niệm trao…

Con khẽ máy, đáp lời Mẹ đó
Đủ lắng đọng, Con cảm như Nhiêng
Cảm tình Mẹ vuông tròn mỗi lúc
Cảm thân Con vui lớn mỗi giây…

Ôi! Thai Thiềng… Thiềng giáo tuyệt vời
Nơi Mẹ Con ta hòa làm một
Thanh khiết huyền vi Thiềng mang đến
Hạnh phúc chúng ta trọn thai kỳ…

… Thiềng Giả Vô Tận Không… Liên Liền Không… Phan Thị Bích Liên…

Trường Thiềng Vô Tận Không

Fanpage… Vô Tận Không

Facebook… Master Trần Thanh Nghị

Instagram… Vo Tan Khong

Twitter… Vo Tan Khong

Twitter… Master Nghi Thanh Tran

Website… www.votankhong.com

Youtube… Vo Tan Khong

Dailymotion… Vo Tan Khong

Safechat… Vô Tận Không

Safechat… Master Trần Thanh Nghị

GETTR… Vo Tan Khong

GETTR… Master Nghi Thanh Tran

Email… mastertranthanhnghi@votankhong.com

Zalo…
0903933098
0979357930
0949896909

Thông Kết…
0903933098
0979357930
0949896909

Tất cả chương trình đều sẻ chia… hoàn toàn miễn phí…

 

Bình luận (163)

Gửi bình luận