THƠ THIỀN DANH

Con – Huệ Hào Không

Có Huệ có Hào

Đời đạo nhất nguyên

Hòa Không vô tận

Thuận nhiên từ ấy

Con được tái sinh

Người dạy cho Con

Thực tại đủ đầy

Trọn vẹn sâu sắc

Ý nghĩa hiện diện

Mọi sự tương tác

Thấu thông thường biến

Hóa tận vô Không

Người – Trần Thanh Nghị

Sư Phụ toàn nhiên

Khai sáng Lý Nhiên

Cho Con hòa hóa

Không còn trói buộc

Thường tình phạm vi

Tùy nơi tâm thức

Hòa trọn đạo đời

Chủ động kiểm soát

Hóa Không mặc định

Nhập thể Hư Không

Không đời không đạo

Con kính tạ ơn

Sư Phụ – Tạo Hóa

Tâm nhiên Người trao

Lẽ Nhiên vô tận

Biến thể muôn trùng

Biến hiện muôn nơi

Duy nhất chỉ Người

Thấu thông vô tận.

(Thiền Giả Vô Tận Không –  ngày 10/01/2019)

 

KHAI SÁNG

Con tạ ơn Người

Khai sáng Lý Nhiên

Cho Con thoát khỏi

Những ngày u mê

Hòa về Tạo Hóa

Thiền Danh Người đặt

Là Nghị Nghiêng Không

Ơn Người thật lớn

Con được tái sinh

Về sau mãi mãi

Muôn vàn kính yêu

Sư Phụ của Con

Tên Trần Thanh Nghị.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Thanh Nghị – Nghị Nghiêng Không, ngày 11/01/2019)

 

 

THỰC TẠI

Bao năm định đặt u mê chấp

Loay hoay luẩn quẩn có nào hay

Tinh anh thực tại Sư Phụ hóa

Thấu tận tâm can thấu tận Không!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Văn Tâm – Tâm Tinh Không, ngày 11/01/2019)

 

NHƯ NHIÊN

Con tạ ơn Người

Khai sáng cho Con

“Nhiên Lý Sự Như”

Hòa trong đời đạo

Người trao Thiền Danh

Con Hà Hoành Không

Không đạo chẳng đời

Vốn là bản thể

Hòa hóa như nhiên!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hồ Thanh Hà – Hà Hoành Không, ngày 11/01/2019).

Bình luận (12)

Gửi bình luận