THIỀNG DANH

 

Ngày đầu Con đến

Sư Phụ chào Tuyền

Cái tên của đời

Đặt bởi Mẹ Cha

Rồi từ dạo ấy

Con được tương tác

Ngẫm ngộ Lẽ Nhiêng

“Thấu sâu nơi Mình

Quán thông Tạo Hoá”

Ngày ấy cũng đến

Một sáng tháng 4

Con được đảnh lễ

Người Cha Tạo Hóa

Buổi trưa hôm ấy

Là lần thứ 2

Con gặp lại Người

….

Sư Phụ chào Tuyền

Hôm nay Sư Phụ

Đặt Con là Tuyền

Thiềng Danh là Tịnh

Không là họ chung

Giờ Con mới tỏ

Thế nào là chung

Huynh Đệ Tỷ Muội

Khắp cả Tạo Hóa

Chứ không giới hạn

Không là Vô Tận

Là lẽ hiển nhiêng

Như nhiêng vốn dĩ

Con mà hiểu vậy

Tất cả thăng hoa

“Thong dong tự tại”

Rồi Không rước về!

 

(Thing Gi Vô Tn Không – Trương Th Ý Tuyn

– Tuyn Tnh Không, 10/01/2019)

LIỄU NHIÊNG

 

Sư Phụ thông nhiêng

Lẽ Nhiêng truyền dạy

Liễu tựa như nhiêng

Thấu trong tường tận

Sống như thực tại

Hòa hóa về nhiêng…

 

(Thing Gi Vô Tn Không – Lê Hương Lan

 – Lan Liu Không, 10/01/2019)

 

ƠN NGƯỜI

 

Ta đi Tìm Ta

Giữa đời trôi nổi

Sống trong quá khứ

Vọng tưởng tương lai

Nào khác hồn ma

Chẳng hoà thực tại

Bỗng nhiêng Người đến

Vô tận diệu vi

Trong Con vỡ oà

Tâm thức rực sáng.

Ơn Người – Sư Phụ

Con đã tái sinh

Tên Quân Quán Không

Thiềng Danh Người đặt

Thấu sâu Nhiêng Lý…

Tầm nhìn tận Không

Sứ mạng như nhiêng

Quán thông Tạo Hóa

Không ngừng tương tác

Hòa hóa muôn trùng

Thong dong đời Người

Nhập thể thường biến

“Trụ nơi Ta muốn”

Biến thể nơi nơi

Hòa hóa cùng Người

Hư Không dẫn lối…

 

(Thing Gi Vô Tn Không – 22h00 ngày 10/1/2018)

Bình luận (9)

Gửi bình luận