THIỀN DANH

 

Ngày đầu Con đến

Sư Phụ chào Tuyền

Cái tên của đời

Đặt bởi Mẹ Cha

Rồi từ dạo ấy

Con được tương tác

Ngẫm ngộ Lẽ Nhiên

“Thấu sâu nơi Mình

Quán thông Tạo Hoá”

Ngày ấy cũng đến

Một sáng tháng 4

Con được đảnh lễ

Người Cha Tạo Hóa

Buổi trưa hôm ấy

Là lần thứ 2

Con gặp lại Người

….

Sư Phụ chào Tuyền

Hôm nay Sư Phụ

Đặt Con là Tuyền

Thiền Danh là Tịnh

Không là họ chung

Giờ Con mới tỏ

Thế nào là chung

Huynh Đệ Tỷ Muội

Khắp cả Tạo Hóa

Chứ không giới hạn

Không là Vô Tận

Là lẽ hiển nhiên

Như nhiên vốn dĩ

Con mà hiểu vậy

Đời đạo thăng hoa

“Thong dong tự tại”

Rồi Không rước về!

 

(Thin Gi Vô Tn Không – Trương Th Ý Tuyn

– Tuyn Tnh Không, 10/01/2019)

LIỄU NHIÊN

 

Sư Phụ thông nhiên

Lẽ Nhiên truyền dạy

Liễu tựa như nhiên

Thấu trong tường tận

Sống như thực tại

Hòa hóa về nhiên.

 

(Thin Gi Vô Tn Không – Lê Hương Lan

 – Lan Liu Không, 10/01/2019)

 

ƠN NGƯỜI

 

Ta đi Tìm Ta

Giữa đời trôi nổi

Sống trong quá khứ

Vọng tưởng tương lai

Nào khác hồn ma

Chẳng hoà thực tại

Bỗng nhiên Người đến

Vô tận diệu vi

Trong Con vỡ oà

Tâm thức rực sáng.

Ơn Người – Sư Phụ

Con đã tái sinh

Tên Quân Quán Không

Thiền Danh Người đặt

Thấu sâu Nhiên Lý.

Tầm nhìn tận Không

Sứ mạng như nhiên

Quán thông Tạo Hóa.

Không ngừng ngẫm ngộ

Hòa hóa muôn trùng.

Thong dong đời Người.

Nhập thể thường biến!

“Trụ nơi Ta muốn”

Biến thể nơi nơi

Hòa hóa cùng Người!

Hư Không dẫn lối!

 

(Thin Gi Vô Tn Không – 22h00 ngày 10/1/2018)

Bình luận (9)

Gửi bình luận