đanG tay… 
Vô Tận Không

… đính ngón… đan xen… đương ứng… ấy miên trường vô tận… đều tay tiếp diễn khẽ khàng đan sát kẽ… chiêu kết lẽ hóa thức giãn liền tan…
Này… dạn đanG tay vừa vặn quá đỗi thiềnG… cả nhiênG sẵn lẽ đỗi thường như KhônG…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

thiền

tay đanG… đỗi thiềnG… cả nhiênG… Vô Tận Không…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (68)

Gửi bình luận