Dạn dày… rõ chất… Vô Tận Không…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Dạn dày… ứng sâu mỗi khẽ lặng thời khắc… đậm đầy sắc… thật rất chất trong Con… 
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị… 
Bình luận (70)

Gửi bình luận