Cội ông 30…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Tương thời ko… vi hình vô đối… phối không chừng… sinh tác… cội nhiênG…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (150)

Gửi bình luận