Ngẫm – Ngộ Lý
Ngẫm, ngộ Lý là trạng thái trụ thần, là trạng thái Định là trạng thái đang hiểu Tạo Hóa và...

Xem thêm

Buông
Buông là sự thống nhất của thân và tâm nhằm nhường lại quyền tương tác cho Tạo Hóa.

Xem thêm

Ta hãy thản nhiên…
Ta hãy thản nhiên với sự đời, sự đạo! Tự khắc sự đạo, sự đời Ta sẽ thản nhiên thăng...

Xem thêm

Tâm
Tâm là ý niệm khởi lên trong Ta. Không có ý niệm thì không có Tâm. - Sư Phụ Trần...

Xem thêm