Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không với những đường nét thanh thoát là sự uyển nhiên trong thường biến, mỗi một đường nét đi rất dứt khoát nhưng cực kỳ mềm mại. Mỗi nét tượng trưng cho sinh, khi hết nét là diệt. Sinh diệt cứ liên tục như vậy nối thông nhau tạo thành biểu tượng Vô Tận Không.

Tượng nào Lý đó, toàn bộ hình thức và nội dung biểu tượng đều tan hòa cùng với nhau tạo nên hình tượng Người ngồi Thiền. Từ ở bất cứ khía cạnh nào nhìn vào thì nội dung và hình thức của Biểu tượng đều hợp nhất. Chữ “Vô Tận Không” là Lý, còn hình tượng người ngồi thiền là Sự. “Nhiên Lý Sự Như”, hợp Lẽ Tạo Hóa. Điểm cao nhất của biểu tượng là dấu mũ ô tượng trưng cho nơi giao thoa giữa các tầng tâm thức, là nơi tâm thức hóa Không. Ở dưới cùng là chữ “Không”, “Ta không phải từ Có về Không, mà trực chỉ Ta đến từ Không giờ Ta trở về Không”. Biểu tượng nền trắng, nét đen. Màu trắng lan tỏa cả trong lẫn ngoài của biểu tượng, là sự nhất như giữa Tạo Hóa trong Ta và Tạo Hóa ngoài Ta.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Lạc Loan Không – Nguyễn Hoàng An Lạc).

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không nhìn đơn giản nhưng toát lên cái thần và để lại dấu ấn cho chúng Ta khi xem lần đầu. Khi nhìn vào chúng Ta dễ dàng nhận ra ngay hình ảnh của Người ngồi Thiền. Ấn tượng hơn khi Ta nhìn biểu tượng Vô Tận Không, Ta thấy rất nhiều Lý Nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị. Ta thấy những nét ngắn, dài, nghiêng, cong, tròn… không nét nào giống nét nào chỉ sự thường biến trong Tạo Hóa, kèm theo là lý Vô Hằng. Tiếp nữa là những đường nét ngắn, dài, nghiêng, cong, tròn… kết nối với nhau tạo nên hình Người ngồi thiền nghĩa là “không có cái riêng độc lập trong cái chung tổng thể của không gian” đó chính là vô hữu. Và cuối cùng khi Ta nhìn tổng thể của hình biểu tượng bên ngoài là đường nét tạo thành hình Người ngồi thiền, bên trong là màu trắng nhị nguyên, trải qua quá trình thực hành giữa Lý và Sự mục đích là gọt giũa thân tâm mỗi ngày để trở về nhất nguyên rồi hòa vào Tạo Hóa để tiến đến thông nguyên.

 Thật hay, ý nghĩa và ấn tượng vô cùng. Nhìn hình biểu tượng của Vô Tận Không giản dị nhưng ẩn sâu cái giản dị đó thì ý nghĩa và tầm nhìn vô tận mà chỉ khi được tiếp Lý Nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị mới cảm nhận được điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mấy ai làm được điều đó. Vô Tận Không nơi mọi tâm thức được khai sáng từ Lý Nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thúy Thì Không – Bùi Thị Phương Thúy).

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Nhìn vào cách vẽ để ra hình Biểu tượng là đã thấy sự vô tận vì mỗi nét vẽ đều không có điểm dừng mà rời nhau một cách uyển chuyển tinh tế. Biểu tượng có những nét vẽ một cách đậm nhạt nhấn nhá khác nhau một cách thanh thoát mà ấn tượng vô cùng. Dáng Người ngồi thiền nhìn là thấy liền qua biểu tượng được truyền tải đến người xem một cách rõ ràng mà độc đáo lạ thường.

Vô Tận Không qua biểu tượng dáng Người ngồi thiền và từng con chữ được xếp đặt một cách hài hòa hợp nhất trong biểu tượng điều mà chưa có biểu tượng nào đạt được như sự khẳng định của Tạo Hóa vậy, thấy được biểu tượng Vô Tận Không là đã thấy được sự vi diệu bằng mắt thường rồi đó. Lý Nhiên ẩn tàng mà cao sâu về thế thiền, hai chân khép lại là nhất nguyên, hai tay đan lại là nhất nguyên, rồi tất cả lại tập trung nơi bộ đầu để nhất nguyên tâm thân mà tiến sâu vô cái Không vô tận.

VÔ TẬN KHÔNG: 3 dấu mũ “^” nhất như sự giao nhau của Ta – Không Gian – Thời Gian, thực tại luôn có Ta để Ta cảm nhận trọn vẹn “Đủ đầy của Ta như vốn dĩ thực tại là!”.

 (Thiền Giả Vô Tận Không – Tâm Tiết Không – Nguyễn Thị Thu Tâm).

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không quá ấn tượng và đặc biệt. Biểu tượng là hình ngồi Thiền và thể hiện trọn vẹn tên Trường Thiền Vô Tận Không mà không hề có gượng ép gì, hợp nhiên đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được và chưa từng nơi đâu có được.

Nét chữ biểu tượng đen trên nền trắng, đơn giản mà tinh tế đến lạ thường. Nó cũng thể hiện sự chan hòa của Tạo Hóa. Giống như có buồn thì có vui, có hạnh phúc thì có khổ đau, có trắng thì có đen không thể chỉ muốn có một.

Phía bên trên Biểu tượng là không gian trắng vô tận như cái Không vô tận có sẵn của Tạo Hóa đang chờ các Thiền Sinh cùng hòa về cùng Trường Thiền Vô Tận Không! Nơi nơi ở Trường Thiền Vô Tận Không đều là Lý Nhiên của Tạo Hóa. Tuyệt nhiên và nhất nhiên như vậy. Vi diệu thay!

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – Tuyền Tịnh Không – Trương Thị Ý Tuyền).

White logo - Vô Tận Không

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không vô đối như Tạo Hóa vốn là và luôn là vậy không thể nào khác được. Từng nét tạo hình biểu tượng không điểm kết cho thấy Lẽ Thường Biến vô tận.

Ba chữ Vô Tận Không tạo thế ngồi thiền như nhiên cho Ta thấy rằng trực chỉ ngay đây là thiền, “Việc mà lẽ giờ Ta đã thế. Điều mà đúng ra nó phải là!”. Và chỉ thiền thôi thì Ta mới thấu sâu nơi Mình và quán thông Tạo Hóa.

Ba chữ Vô Tận Không là Lý, dáng thiền là Sự. Lý Sự một bộ song hành như hơi thở “Nhiên Lý Sự Như”. Tượng nào Lý đó. Biểu tượng thể hiện sự vô tận nên tâm thức tụ hội nơi đây sẽ tỏa ra muôn trùng. Từng dấu mũ với 2 đường thẳng cắt nhau thể hiện cho sự sinh diệt hòa hóa, thấu ngộ thì tâm thức tăng trưởng vô tận. Và chỉ ở nơi đây Vô Tận Không thì Ta mới chạm bản thể chơn nhiên của Mình.

 

(Thiền Giả Vô Tận Không – Thuấn Tháp Không  – Nguyễn Văn Thuấn).

Cảm Nhiên

Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không thể hiện sự đi đầu, đột phá đầy sáng tạo làm mọi người phải ngước nhìn, ngưỡng mộ. Chỉ có Sư Phụ Trần Thanh Nghị toàn năng vô đối mới tạo ra được Biểu tượng vi diệu thể hiện đầy đủ ý nghĩa: Tư thế thiền học, sơ đồ thiền từ nhị nguyên, nhất nguyên đến hóa Không kết hợp nét bút thật uyển chuyển theo dòng chảy của sự thường biến vẽ nên chữ “Vô Tận Không”.

(Thiền Giả Vô Tận Không)

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng Vô Tận Không có ba dấu “^” của 3 chữ Vô, Tận, Không. Ba dấu ấy thẳng hàng với nhau và chiều thì hướng lên trên như là việc tăng trưởng liên tục không có điểm dừng của tâm thức. Sự sắp xếp thẳng hàng thành một trục chính là sự trực chỉ ngay luôn hòa hóa vào cái Không vô tận có sẵn.

Dấu “^” của chữ Không có hình dạng bị bo lại không thoát ra được như là tâm thức đang bị mắc kẹt trong những định đặt và bám chấp. Tiếp đến là dấu “^” của chữ Tận thì không còn bị bó hẹp trong hình tròn ấy nữa mà đã mở ra hòa vào Tạo Hóa bao la. Cuối cùng là dấu “^” của chữ “Vô” có hình ngọn lửa như là sự thăng hoa và hóa không tất cả. Ngọn lửa bập bùng như nhịp thường biến, không xác định được hình dạng, biến hóa liên tục. Tư thế ngồi thiền cũng có hình dạng như ngọn lửa và ngọn lửa ấy ở trên tất cả các nét khác nên thiền cũng là điều vượt qua vô vàn điều mà Ta nghĩ là quan trọng nhất.

Phía trên của ngọn lửa ấy và cả toàn bộ không gian chính là sắc trắng, màu trắng ấy chính là Tạo Hóa, màu trắng không hề bị thấu nhiễm bởi những màu khác vì lẽ Tạo Hóa vô đối nên sẽ không có đối tượng nào có thể thấu nhiễm được. Khi Ta vượt qua cả sự thường biến như ngọn lửa ấy thì Ta cũng vô đối như Tạo Hóa vốn là và sẽ không còn cái Ta và cái gọi là Tạo Hóa nữa.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Long Lẫy Không – Trần Phi Long).

Cảm Nhiên

Biểu tượng Vô Tận Không

Con cảm nhận biểu tượng Vô Tận Không thật nhiên, chữ viết nhưng lại tạo ra hình ảnh truyền tải được hết về cách thiền, về điểm nhấn trong cách thiền, tư thế thiền tập, nét riêng mà không nơi nào có.

Con người Ta ngay từ đầu đã bám chấp viết là viết chữ, vẽ là vẽ phong cảnh, ngay đây Vô Tận Không, ngay ở biểu tượng thôi mà cũng phá vỡ mọi bám chấp định đặt, viết như vẽ, viết mà tạo ra hình ảnh, tạo ra dáng người ngồi thiền. Tuyệt vời quá!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Liên Liền Không – Phan Thị Bích Liên).

Cảm Nhiên

Biểu tượng Vô Tận Không

Biểu tượng của Trường Thiền Vô Tận Không là sự tinh tế từ những nét thanh, nét nhẹ thể hiện sự thanh thoát. Phần dưới là thể hiện cho tâm thức mới bắt đầu tham gia Trường Thiền còn nhị nguyên, qua quá trình tương tác nâng cao tâm thức và thực hành Lý Sự Ta dần đến nhất nguyên, thời gian tương tác thực hành Lý Sự nâng tâm thức tăng trưởng, Ta hòa hóa về cùng Tạo Hóa, và đó cũng là tiêu điểm của Thiền Giả Trường Thiền Vô Tận Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Hồng Hải Không  – Lê Thị Thu Hồng).

Cảm Nhiên

Biểu tượng Vô Tận Không

Nhìn biểu tượng Vô Tận Không rất cân đối, ấn tượng. Nhìn hình là thấy ngay đây là hình người ngồi thiền, tư thế đan chân, đan tay thể hiện sự nhị nguyên về nhất nguyên – từ phức tạp về đơn giản. Chữ Vô Tận Không có ba dấu mũ cũng từ hai nét hợp nhất giao nhau, khi Ta viết dấu mũ thì nét đi lên – dấu sắc (sinh), nét xuống – dấu huyền (diệt) và giao nhau đó là thực tại. Trong Vô Tận Không đều có ba dấu mũ thể hiện sự sinh diệt liên tục không ngừng. Vô Tận Không – đầu Vô (Không) cuối cũng Không thể hiện cái Lý mà Sư Phụ Trần Thanh Nghị truyền dạy: “Ta không phải từ Có về Không, mà trực chỉ Ta đến từ Không giờ Ta trở về Không!”.

(Thiền Giả Vô Tận Không)

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Các nét vẽ thật uyển chuyển nhưng cũng thật tinh tế, các nét vẽ thể hiện sự kết nối, dù nét đậm hay nhạt, nhưng nhìn vào vẫn thanh thoát và ấn tượng. Hình ảnh Người tọa thiền đã truyền tải, khi vào thiền hai tay và hai chân đan lại là Ta trở về nhất nguyên như một khối thống nhất, vì hai tay và hai chân khi Ta chưa thiền là Ta chưa kết nối khi đó Ta còn nhị nguyên. Hình ảnh tọa thiền sau khi thành khối thống nhất và điểm đỉnh là đầu cũng như Tâm Thức Ta càng tinh gọn hơn. Điểm đỉnh đầu là khi đó tâm Ta thống nhất cũng như Ta đã tiến sâu vô cái Không Vô Tận.

Càng nhìn hình ảnh Người tọa thiền, trong đó toát lên nhiều Lý Nhiên của Sư Phụ Trần Thanh Nghị qua những nét vẽ to nhỏ, đậm nhạt, nghiêng, dài, thẳng hay cong… không nét nào giống nét nào cũng như nó thể hiện sự thường biến trong Tạo Hóa. Cũng như những Lý Nhiên của Sư Phụ truyền dạy. Cũng như sự ngộ của mỗi Huynh Đệ Tỷ Muội theo tâm thức từng Huynh Đệ Tỷ Muội! Nhìn đơn giản nhưng ý nghĩa thật cao sâu. Chúng Con luôn tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị! Người sáng lập Trường Thiền Vô Tận Không! Người dạy cho chúng Con hiểu và chan hòa, hòa về cùng Tạo Hóa!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Sơn Sự Không – Nguyễn Hoàng Sơn).

Cảm Nhiên Biểu tượng Vô Tận Không

Sự đủ đầy, là điều mà ngay khi nhìn vào có thể cảm nhận ngay ở biểu tượng Vô Tận Không do Sư Phụ Trần Thanh Nghị trực tiếp thiết kế và vẽ nên từng nét. Biểu tượng Vô Tận Không thể hiện rõ Vô Tận Không chính là nơi Thiền tập mà không phải là bất cứ hoạt động nào khác. Hình dáng biểu tượng Vô Tận Không vừa thể hiện sự vững chãi của tư thế Thiền Vô Tận Không với dáng Người thẳng, đan tay, đan chân tạo thành một khối thống nhất.

Hình dáng biểu tượng Vô Tận Không với chữ “Vô” nhỏ nhất ở trên, chữ “Tận” và chữ “Không” dần dần to ra, Ta có thể hiểu rằng: Một khi Ta đã vô Lý Nhiên (tiếp Lý Nhiên) thì mọi Sự Lý của Ta cũng ngày một nhiên nhiều hơn , một ra muôn trùng là vậy. Biểu tượng Vô Tận Không với các nét đậm, nhạt, đứt quãng thể hiện sự uyển nhiên mà thuận nhiên như Tạo Hóa vốn là. Con tạ ơn Sư Phụ Trần Thanh Nghị đã cho chúng Con thấy được cái nhiên ở mọi Sự Lý.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Ngoan Nghiêm Không  – Ngô Thị Ngoan).

Bình luận (49)

Gửi bình luận