VÔ TẬN KHÔNG  

 

Tạo Hóa thường biến

Thực tại toàn năng

Trụ thần trực chỉ

Hóa Không về Không.

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Bé Bảo Không – Huỳnh Thị Bé – Tháng 1/2018.

 

TÂM TA

 

Tâm là ý niệm trong Ta

Bấy nhiêu ngày tháng lạc trôi mất rồi.

Thêm bao nghiệp lực liên hồi.

Bủa vây, bám chặt Tâm này Tâm ơi.

Giờ Ta trực chỉ, trụ thần

Niệm kia xuất hiện, Ta liền kiểm ngay

Rằng Ta là chủ nhà này

Trụ nơi Ta muốn là quyền của Ta.

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang – 4h11 ngày 24/3/2018

 

BUÔNG

 

Tất cả là Hư Không
Ta từ Không mà tới
Hà cớ gì lại buồn.
Phải chăng Tâm bám chấp.
Nên nỗi buồn đan xen.

Buông đi lòng thanh thản
Quán Vô Hữu để buông
Quán Vô Hằng để bỏ
Nó đến rồi lại đi
Thường Biến là quy luật

Đời người Ai cũng vậy
Được đó rồi mất đây
Chỉ cần không bám chấp
“Tự Tánh ắt hóa thành”.

 

 Thiền Giả Vô Tận Không – 6h37 ngày 04/05/2017

 

BUÔNG 

 

Ngồi yên trong thảnh thơi

Giao hòa cùng Tạo Hóa

Buông cái Tôi bé nhỏ

Thấy Mình hiện muôn nơi.

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Thủy Thực Không – Võ Thị Thủy  – 20h54 ngày 12/06/2017

Bình luận (5)

Gửi bình luận