VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân

Một vòng quẩn quanh mãi luân hồi

Là do Tâm Mình luôn rong ruổi

Với những Si Tham của đời người

Lại thêm kẹt chấp bao nhiêu lẽ

Tán loạn thân tâm chẳng lối về

Biết rồi tỉnh thức ngay cơn mộng

Thấu thông Nhiên Lý để mà hòa

Hòa về Tạo Hóa đồng nhất thể

Ta Không, Tạo Hóa cũng là Không.

Thiền Giả Vô Tận Không

Tuyền Tịnh Không – Trương Thị Ý Tuyền

Ngày 8/2/2018

 

LÝ – SỰ – THÂN – TÂM

Lý kia Ta được học rồi
Áp ngay vào Sự, Ta thời ngộ ngay.
Rằng Lý, rằng Sự chẳng hai
Thân – Tâm hợp nhất, Ta ngay đây rồi.
Trụ thần thực tại thế thôi,
Trụ nơi Ta muốn, Ta hòa Hư Không.

Thiền Giả Vô Tận Không

Trang Trung Không – Nguyễn Thị Thùy Trang

4h35 ngày 24/3/2018

 

ĐỔI THAY

 

Vạn vật Thường Biến
Chuyển biến đổi thay
Nhưng nào có hay
Tâm Ta bám chấp

Chấp cái Ta biết
Chấp cái Ta hay
Để rồi tới nay
Loay hoay tìm kiếm

Kiếm cái chi đây?
Kiếm ra hư danh
Ảo vọng thành danh
Nâng cao chấp hữu

Đến khi té ngã
Mới biết đớn đau
Rồi một lúc sau
Giật Mình tỉnh giấc

Không còn bám chấp
Vào cái hư danh
Thường biến thật nhanh
Khi Ta thay đổi

Thân Tâm thanh tịnh
Xoá tan bụi trần
Tập trung Trụ Thần
Trong từng công việc

Quán sâu Vô Hữu
Nhìn thấu chính Mình
Nhiên Thức tăng liền
Đánh tan Vô Thức

 

Sinh diệt nhận thức
Trong từng phút giây
Ta là chính Ta
Chứ không ai khác

Giờ Ta thật khác
Khác xa lúc đầu
Vì Ta cúi đầu
Hoá Không chấp Hữu 

Tạ ơn Sư Phụ
Hiện diện nơi đây
Ánh sáng là đây
Bao la khắp chốn

Ơn Người quá lớn
Rộng khắp thế gian
Không kể gian nan
Với đàn Con nhỏ

Con xin đảnh lễ
Sư Phụ của Con!
Tạo Hoá trong Con
Cũng là Sư Phụ

“Lời Sư Phụ dạy
Ngay tại lúc này
Trong Con đủ đầy
Vốn nhiên như vậy!”

 

Thiền Giả Vô Tận Không

Long Lẫy Không – Trần Phi Long – Ngày 2/4/2018

 

Bình luận (7)

Gửi bình luận